Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – co uznaje się za modernizację?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym  – co uznaje się za modernizację?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 15.08.2017r.

Zamierzam wymienić dach pokryty dachówką na budynku stajni, w którym utrzymuję m.in. świnie. Planuję także zrobić w tym budynku posadzkę oraz wymienić kojce dla świń z drewnianych na metalowe. Część prac chcemy wykonać sami w ramach rodziny, gdyż prowadzimy gospodarstwo rodzinne. Czy będzie przysługiwała nam ulga w podatku rolnym z tytułu modernizacji budynku? Jeśli tak, to jakie dokumenty, kiedy i gdzie będziemy musieli przedłożyć

r e k l a m a

To pytanie od jednej z naszych Czytelniczek. Ponieważ pytania o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym w zamian za wykonanie prac w budynkach inwentarskich są bardzo częste, przybliżamy zagadnienie.

Według art. 13 ustawy o podatku rolnym,  płatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
  1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  2. zakup i zainstalowanie:
  3. deszczowni,
  4. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  5. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Za budynki inwentarskie uważa się w świetle orzeczeń i literatury budynki służące do chowu, hodowli i utrzymywania inwentarza żywego, np. obory, tuczarnie, owczarnie, kurniki, chlewnie. Do obiektów służących ochronie środowiska z kolei m.in. oczyszczalnie ścieków, szamba, studzienki odprowadzające ścieki, urządzenia służące do unieszkodliwiania odpadów.

Modernizacja tak, remont nie

Problem powstaje z określeniem, czy dane prace w istniejącym już budynku inwentarskim można uznać za modernizację. W tym zakresie warto odwołać się do orzecznictwa. Przykładowo wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w orzeczeniu z 29 marca 2017 r. (sygnatura akt I SA/Po 1254/16) stwierdził, że Ustawa z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym nie zawiera definicji pojęcia modernizacji budynku inwentarskiego, zatem przy jego interpretacji należy posłużyć się wykładnią gramatyczną (językową). W języku potocznym modernizacja oznacza unowocześnienie, usprawnienie czegoś.

Przez pojęcie modernizacji, zdaniem SA, należy więc rozumieć prace zmierzające do udoskonalenia obiektów przez wprowadzenie zmian w samej ich konstrukcji bądź unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie tych obiektów. Nie będą natomiast mieściły się w tym pojęciu różnego rodzaju remonty, konserwacje, ponieważ mają one na celu przede wszystkim utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym.Według sądów, prace budowlane powodujące zmiany w konstrukcji są modernizacją, kwestia wyposażenia jest już sporna


Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 października 1998 r. (sygnatura akt III SA 1565/97) orzekł, że modernizacja (unowocześnienie) budynku inwentarskiego, uprawniająca do ulgi podatkowej, musi dotyczyć substancji tego budynku, a nie jego wyposażenia, stanowiącego odrębne ruchomości.

Warto zwrócić uwagę, iż w piśmie z 24 stycznia 2007 r. Ministerstwo Finansów (Departament Podatków i Opłat Lokalnych, Nr PL-832/5/KM/07/67) stwierdziło, że wybudowanie płyt obornikowych i zbiorników na płynne odchody zwierzęce zaliczyć można do inwestycji służących ochronie środowiska, ponieważ jednym z głównych celów ich budowy jest zapobieganie niszczeniu środowiska naturalnego.

Bez własnej robocizny

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przyznawana jest po zakończeniu inwestycji na wniosek podatnika złożony do właściwego urzędu gminy. Polega ona na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, kwoty w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Po zakończeniu inwestycji, podatnik musi złożyć wniosek i dołączyć do niego zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami, fakturami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.  Należy podkreślić, że do wydatków inwestycyjnych nie są zaliczone kwoty wynikające z wykonanej własnej robocizny w przypadku nawet udokumentowania ich wystawionymi przez siebie rachunkami bądź oświadczeniami (tak mówi np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2007 r. II FSK 1250/06).

Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony i ulga przyznana, to kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ustawa stanowi, że podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Należy podkreślić, że w świetle ustawy o podatku rolnym podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Mieszkańcy Dubienki i rolnicy walczą o utrzymanie wiejskiej szkoły"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody