Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Wniosek o dopłaty do nawozów - jak go wypełnić i w jakim terminie?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wniosek o dopłaty do nawozów - jak go wypełnić i w jakim terminie?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 22.04.2022r.

ARiMR opublikowała wniosek o dopłaty do nawozów. Jednocześnie zostały opublikowane średnie ceny poszczególnych rodzajów nawozów, jakie będą przyjęte do wyliczenia dotacji. Jak wygląda cała procedura przyznawania dopłat do nawozów? Kiedy rolnicy dostaną pieniądze na konto?

To ARiMR wyliczy za rolnika wysokość dopłat do nawozów

Od 25 kwietnia do 16 maja 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów.  Wniosek o dopłaty do nawozów oraz instrukcję jego wypełnienia można pobrać na końcu tego artykułu oraz na stronie ARiMR. 

Jak można zauważyć, we wniosku nie ma rubryki, w której rolnicy musieliby wyliczać dopłaty do nawozów. Oznacza to, że ARiMR sama policzy, ile pieniędzy ma wypłacić rolnikowi.  

Część rolników z pewnością odetchnie z ulgą, gdyż algorytm oszacowania wysokości pomocy był dość zagmatwany. Zresztą w tej sprawie dostaliśmy wiele sygnałów od Czytelników, którzy nie do końca rozumieli, w jaki sposób mają wyliczyć dotację.

Na jakich warunkach rolnik może ubiegać się o dopłaty do nawozów?

r e k l a m a

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,

 • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,

 • który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

–  na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dopłaty do nawozów?

Wniosek o dopłaty do nawozów należy złożyć na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR. Rolnicy mają na to czas od 25 kwietnia do 16 maja.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Rolnik może wysłać wykaz zakupionych nawozów elektronicznie

Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, rolnik może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów. Chodzi o to, że może wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.

PUE ARiMR znajduje się pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Należy zalogować się za pomocą loginu i hasła, który został użyty do wypełnienia w aplikacji „eWniosekPlus” wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. 

Instrukcja obsługi w PUE ARiMR modułu umożliwiającego wprowadzenie wykazu zakupionych nawozów znajduje się na końcu artykułu.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłaty do nawozów?

ARiMR podkreśla, że do wniosku o dopłaty do nawozów należy dołączyć:

 • kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

 • opcjonalnie producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku gdy rolnik nie dostarczy takich faktur, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (otwórz).

Dopłaty do nawozów: ile pieniędzy dostanie rolnik?

r e k l a m a

ARiMR wyjaśnia, że wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:

- 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk,

- 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia;

 1. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

 1. ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (otwórz)

albo

 1. wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosuje się współczynnik korygujący.

Średnie ceny nawozów w 2020 r. według ministerstwa rolnictwa

Tym rolnikom, którzy nie mają faktur lub paragonów imiennych za zakup nawozów w 2020 roku, ARiMR naliczy pomoc wg średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa.

Średnie ceny typów nawozów mineralnych według MRiRW:

 • Azotowe do 20% N - 2081,78 zł/t
 • Fosforan amonu 18% N 46% P2O5 - 2081,78 zł/t
 • Mocznik i inne od 38%N - 1580,38 zł/t
 • Nawozy wieloskładnikowe NPK - 1852,62 zł/t
 • Nawozy NPK z mikroelementami - 2227,20 zł/t
 • RSM i inne 25-30%N - 929,48 zł/t
 • Saletra amonowa i inne od 30%N - 1235,80 zł/t
 • Saletrzak i inne 26-28%N - 1108,20 zł/t
 • Siarczan amonu i inne 20-21%N+S - 1025,16 zł/t
 • Siarczan potasu - 3042,22 zł/t
 • Sole potasowe - 1617,02 zł/t
 • Superfosfat do 20% P2O5 - 964,84 zł/t
 • Superfosfat 24-46%P2O5 - 1629,51 zł/t 

ARiMR przypomina, że zanim rolnicy złożą wnioski o dopłaty do nawozów muszą wcześniej złożyć wniosek o płatności bezpośrednie. Termin na to mija im także 16 maja.

Wniosek i instrukcje wypełniania do pobrania

Formularz wniosku – wersja edytowalna Excel
Formularz wniosku – wersja PDF
Instrukcja wypełnienia wniosku
Instrukcja PUE - moduł wprowadzania wykazu zakupionych nawozów

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody