Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Zielony Ład: KE prowadzi konsultacje w sprawie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi

Zuzanna Ćwiklińska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Zielony Ład: KE prowadzi konsultacje w sprawie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 05.07.2022r.

Pod koniec maja wystartowały konsultacje online, nadzorowane przez Komisję Europejską, których celem jest zebranie opinii społeczeństwa i zainteresowanych stron na temat planu działania UE w zakresie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi. Czy rolnicy mogą wziąć udział w badaniach KE i wyrazić swoją opinię?

Czym jest plan działania w sprawie gospodarowania składnikami odżywczymi?

Plan działania w zakresie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi jest jednym z elementów, przygotowywanych przez KE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii “Od pola do stołu” oraz strategii bioróżnorodności a także w planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Działanie to ma pomóc osiągnąć założone przez UE cele, jakimi są ograniczenie utraty składników odżywczych o co najmniej 50% i ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20% w taki sposób, by jednocześnie nie doszło do pogorszenia żyzności gleby.

r e k l a m a

Jakie działania przewidziano w planie?

Plan zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi (Integrated Nutrient Management Action Plan – INMAP) ma objąć analizę pełnych cyklów azotu i fosforu we wszystkich elementach środowiska (powietrze, woda, morze i gleba). Pod uwagę wzięte zostaną także wszystkie źródła zanieczyszczeń, takie jak rolnictwo, przemysł, obszary miejskie, odpady, energetyka, transport. 

Docelowo plan INMAP ma wskazać na wszystkie luki w polityce, które uniemożliwiają wprowadzenie spójnego, zintegrowanego podejścia do ograniczania zanieczyszczenia w całym obiegu składników odżywczych. W tamach tej dyrektywy politycy określą działania, jakie należy podjąć na wszystkich szczeblach: unijnym, krajowym, regionalnym, by zbliżyć się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia składnikami odżywczymi. Działania te mają także przynieść ze sobą bardziej zrównoważone rolnictwo oraz stymulowanie rynków odzyskanych lub poddanych recyklingowi składników odżywczych.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

KE zachęca, by w konsultacjach online wziął udział każdy obywatel i zainteresowana strona, którą dotykają zanieczyszczenia składnikami odżywczymi lub którą dotkną skutki planowanych przepisów, mających na celu rozwiązanie tego problemu. 

r e k l a m a

Gdzie i jak wypełnić formularz konsultacyjny?

Kwestionariusz, który należy wypełnić, by wziąć udział w konsultacjach, udostępniony jest na stronie internetowej KE. Można go wypełniać w dowolnym języku urzędowym UE, w tym po polsku. By mieć dostęp do kwestionariusza, konieczna jest rejestracja

Formularz konsultacyjny będzie dostępny do wypełnienia do 26 sierpnia.

Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a