Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie były ceny skupu mleka w OSM Garwolin?

Józef Nuckowski
Kategoria: Polskie mleko
Polskie mleko Spółdzielnie mleczarskie
Data publikacji 11.05.2022r.

28 kwietnia br. odbyło się zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin w Woli Rębkowskiej. Miało ono charakter wyborczy, gdyż podczas obrad wybrany został nowy skład rady nadzorczej. Otworzył je Krzysztof Adamiec – przewodniczący rady nadzorczej. Frekwencja delegatów wyniosła 97,8%, z 46 uprawnionych w zebraniu uczestniczyło 45.

Zaproszeni goście i powołane komisje

Wśród zaproszonych na zebranie przedstawicieli gości byli: Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Marek Ziendalski – wicestarosta powiatu garwolińskiego, Marcin Kołodziejczyk – wójt gminy Garwolin, Andrzej Koryś – powiatowy lekarz weterynarii w Garwolinie, Jan Dworniak – prezes Centrum Badań Audytorskich Analiz i Doradztwa Finansowego, Wiesław Galas – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielni Mleczarskiej oraz redaktorzy naczelni „Tygodnika Poradnika Rolniczego” – Paweł Kuroczycki i Krzysztof Wróblewski.

W skład prezydium walnego weszli: Krzysztof Adamiec – przewodniczący, Tomasz Błachnio – sekretarz, a mężami zaufania zostały Marta Warda i Hanna Osica.
Podczas zebrania powołano 3 komisje. Pierwszą była komisja skrutacyjna odpowiedzialna za wybory do rady nadzorczej, w której znaleźli się: Tadeusz Mateńko – przewodniczący, Kamil Sawicki – sekretarz, Mariusz Nitka – członek.
W skład kolejnej komisji weszli: Marcin Stasiak – przewodniczący, Marek Wróbel – sekretarz i Piotr Baran – członek.

Komisję mandatowo-regulaminową stanowili: Sławomir Więckowski – przewodniczący, Maciej Dziubak – sekretarz, Grzegorz Miętus – członek​, natomiast komisję wniosków: Stanisław Marchewka – przewodniczący, Dariusz Sztyber – sekretarz, Marcin Zawadka – członek.

Zasady głosowania omówił mecenas Marek Wójcicki. Następnie miała miejsce prezentacja kandydatów.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, spośród 28 kandydatów członkami nowej rady nadzorczej zostali wybrani: Bożena Grasiak, Dariusz Sztyber, Justyna Sitnik, Hanna Osica, Maciej Dziubak, Piotr Baran, Marek Wróbel, Krzysztof Mańkowski, Sławomir Więckowski, Tomasz Błachnio, Piotr Gryglas, Krzysztof Adamiec, Jolanta Latuszek, Marta Warda, Grzegorz Miętus, Marcin Zawadka, Michał Dźwigałowski, Grzegorz Chiliński, Dariusz Górski, Marcin Łodyga, Marcin Grzegrzółka.

Sprawozdanie z działalności OSM Garwolin przedstawił prezes zarządu Waldemar Paziewski, który poinformował uczestników zebrania przedstawicieli o tym, że zysk netto za rok 2021 wyniósł ponad 3,4 mln zł.

W ubiegłym roku surowiec do naszej spółdzielni dostarczało 919 hodowców, a w 2020 roku 975. W 2021 roku OSM Garwolin skupiła 107,2 mln litrów mleka. Teren skupu obejmował 29 gmin położonych w 7 powiatach na terenie dwóch województw. Średnia statystyczna produkcja z gospodarstwa za 2021 rok wyniosła 117 tys. litrów mleka. Na uwagę zasługuje fakt, że 99,7% skupionego surowca było w klasie ekstra – stwierdził prezes Waldemar Paziewski.

Prezes powiedział także, że w 2021 r. OSM Garwolin wypłaciła dodatkowo 1 mln 280 tys. zł za ocenę użytkowości krów. Dopłata wynosi 2 grosze do 1 litra mleka w klasie ekstra. Otrzymało ją 274 hodowców, których dostawy stanowią 60% skupionego przez OSM Garwolin surowca. Oznacza to, że większość pochodzi od krów będących pod kontrolą użytkowości.

Waldemar Paziewski przypomniał, że wysokość deklarowanych udziałów członkowskich nie uległa zmianie od 2009 roku. Podkreślił, że wypłata udziałów byłym członkom odbywa się na bieżąco, a w 2021 roku wypłacono 1 338 tys. zł. Prezes wymienił także sumy pożyczek, jakie OSM Garwolin udzieliła swoim dostawcom.

W 2021r. udzieliliśmy pożyczek z „funduszu hodowli i skupu” na sumę 7 460 tys. zł i z 142 dostawcami podpisaliśmy umowy na zakup materiału hodowlanego, urządzeń udojowych i schładzalników, sprzętu do produkcji mleka, sprzętu rolniczego oraz na budowę i modernizację obór. Fundusz wynosi 6 801 tys. zł. Ponadto, jako spółdzielnia pomagamy w obsłudze kredytów udzielanych naszym dostawcom przez Bank Spółdzielczy. W ubiegłym roku podpisaliśmy z tego tytułu umowy z dostawcami mleka na sumę 677 tys. zł. Członkowie mogą zaciągnąć duże kredyty bez potrzeby przejścia bardzo trudnych procedur – powiedział Waldemar Paziewski. Po walnym ten fundusz powiększono o 500 tys. zł.

Waldemar Paziewski przypomniał, że 1.06.2021 r. wprowadzona została do cennika mleka premia lojalnościowa wynosząca 4 gr dopłaty do litra mleka. Jest ona przyznawana po spełnieniu warunków takich, jak zakup nabiału za 100 zł uwzględniając 5-procentowy rabat i środków do produkcji rolnej za 10% ilości dostarczonego mleka w miesiącu. Zakupy muszą odbywać się w systemie potrąceń za mleko. Dodatkowo ułatwiając spełnienie warunków premii lojalnościowej, OSM Garwolin podpisała umowy na dostarczanie pasz do gospodarstwa z 11 firmami paszowymi.

Prezes Waldemar Paziewski zachęcał wszystkich dostawców do patriotyzmu konsumenckiego, do kupowania i reklamowania artykułów nabiałowych z OSM Garwolin.

Pomimo pism, apeli, wprowadzenia premii lojalnościowej i rabatów, jeszcze nie wszyscy dostawcy nabywają nasze artykuły nabiałowe. Zachęcamy również do zaopatrywania się w artykuły do produkcji rolnej w naszych placówkach przy OSM Garwolin i w Wężyczynie. Kupując artykuły mleczarskie ze swojej spółdzielni wspieramy, propagujemy i rozwijamy jej przedsiębiorczość – powiedział prezes OSM Garwolin.

Waldemar Paziewski dodał także, że na stanie magazynu jest poskrom weterynaryjny oraz komplet narzędzi służących do korekcji racic. Zestaw jest bezpłatnie wypożyczany rolnikom. W tym roku skorzystało z niego 10 hodowców.

Prezes przedstawił inwestycje zrealizowane w dziale produkcji w 2021 roku, na które wydano 2,9 mln zł. Wśród nich jest między innymi montaż linii do formowania i pakowania masła w kartony. W skład linii wchodzi formierka 2-rzędowa, pakowaczka w kartony zbiorcze oraz system przenośników łączących oba te urządzenia.

Dzięki tej inwestycji proces pakowania masła stał się zamknięty, przez co zwiększyła się jego higieniczność i estetyka. Przeprowadziliśmy także wymianę membran w instalacji nanofiltracji do zagęszczania serwatki. Wymieniono membrany w istniejących modułach oraz zainstalowano 3 dodatkowe moduły z membranami podnoszące zawartość suchej masy do 20%. Kupiliśmy także do laboratorium analizator MilkoScan MARS 6 do oznaczania w mleku, śmietance i serwatce takich parametrów, jak zawartość: tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy i suchej masy beztłuszczowej – powiedział Waldemar Paziewski.

Na zakończenie swojego wystąpienia Waldemar Paziewski podziękował radzie nadzorczej, wszystkim członkom spółdzielni oraz załodze za wspólną pracę i trud włożony w jej rozwój. Prezes podziękował także instytucjom współpracującym z OSM Garwolin za okazaną pomoc oraz przekazał jakże korzystną dla dostawców OSM Garwolin wiadomość. Bowiem obecna cena wynosząca 2,06 zł netto od kwietnia zostanie powiększona o 15 groszy. Z tego, co wiemy, bardzo możliwy jest kolejny wzrost ceny skupu.

Następnie sprawozdanie z działalności rady nadzorczej OSM Garwolin za 2020 rok przedstawił przewodniczący rady Krzysztof Adamiec.

W 2021 roku rada podjęła 8 uchwał, które dotyczyły między innymi: uchwalenia preliminarza wydatków z funduszu do dyspozycji rady nadzorczej i zarządu OSM Garwolin, przyznania pomocy finansowej członkom OSM Garwolin, wyboru firmy do przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego OSM Garwolin. Rok 2021 to kolejny rok pod znakiem pandemii covid-19. Wprowadzone przez rząd restrykcje i troska o zdrowie naszych dostawców spowodowały, że nie były organizowane imprezy kulturalno-integracyjne oraz szkolenia dla naszych członków. Średnia cena mleka w skupie w OSM Garwolin za rok 2021 wyniosła 1,68 zł i była wyższa od średniej krajowej. Nasza spółdzielnia była w gronie najlepiej płacących za mleko w skupie. Rok 2021 dla mleczarstwa zapisał się dość pozytywnie, choć nie brakowało też nowych wyzwań i trudności, z którymi musieli mierzyć się producenci białego surowca. Rok ubiegły to rok pogoni cen mleka za rosnącymi kosztami produkcji. Trend ten będziemy prawdopodobnie obserwować również w 2022 roku. Oferowane stawki za mleko byłyby satysfakcjonujące, gdyby zestawić je z kosztami roku 2020. Drożejące środki produkcji w ubiegłym roku sprawiły, że ceny mleka, choć wysokie, nie zapewniają wysokiej rentowności. Podwyżki nie ominęły chyba żadnej kategorii produktów i usług wykorzystywanych w produkcji mleka, generując tym samym wyższe koszty – powiedział przewodniczący rady nadzorczej.

Jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem mleczarskim w bieżącym roku?

r e k l a m a

Krzysztof Adamiec dodał, że w roku 2022 przed sektorem mleczarskim stoi wiele wyzwań.

Największe z nich, choć nie wszyscy może zdajemy sobie z tego sprawę, to zmiany związane z europejskim Zielonym Ładem i strategią „Od pola do stołu”. Bardzo mocno wpłyną one na rolników, a szczególnie na wielkość produkcji. Wszystko wskazuje na to, że pogłowie zwierząt hodowlanych znacząco się zmniejszy. W przypadku stad bydła mlecznego i efektu ekonomicznego, może być to dla rolników, a dalej dla spółdzielni, bardzo poważnym problemem w pozyskaniu surowca. Dalszy wzrost cen energii jeszcze bardziej zwiększy inflację, uderzając w siłę nabywczą konsumentów, którzy już wyraźnie odczuwają wzrost cen żywności. Może to wpłynąć na popyt, dlatego detaliści będą prawdopodobnie bardzo oporni wobec dalszych podwyżek cen przetworów mlecznych. Wojna w Ukrainie, jak każdy kryzys, jest nie tylko sytuacją, którą trzeba przezwyciężyć, ale przede wszystkim lekcją, z której trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość. Czekają nas kolejne wyzwania związane ze zmniejszeniem opłacalności produkcji, musimy szukać rozwiązań, które pomogą przetrwać ten trudny okres. Musimy dążyć do dalszego rozwoju naszych gospodarstw i spółdzielni między innymi poprzez dbałość o skład i jakość surowca, umocnienie handlu, pozyskiwanie nowych odbiorców i rynków zbytu, a także począwszy od nas samych – poprzez spożywanie i promowanie własnych produktów. Rada nadzorcza uwzględniając całokształt działalności spółdzielni, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo-finansowe potwierdzające prawidłowość jej funkcjonowania, dobrą i stabilną sytuację finansową, wnioskuje do zebrania przedstawicieli o udzielenie absolutorium zarządowi spółdzielni oraz podjęcie uchwał w porządku zebrania przedstawicieli – powiedział przewodniczący rady nadzorczej.

Biegły rewident Jan Dworniak – prezes CBA – przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego w spółdzielni za rok 2021.

Spółdzielnia osiągnęła rozwój zwiększając swój majątek. Zysk osiągnęła znacznie większy niż w roku 2020. Moim zdaniem, ważny jest zasób środków pieniężnych, który wzrósł o ponad 10 mln zł. Warto dodać, że cena płacona za ubiegły rok w OSM Garwolin była bardzo dobra i rzadko spotykana w innych spółdzielniach mleczarskich – powiedział Jan Dworniak.

Na zakończenie przewodniczący rady nadzorczej OSM Garwolin podziękował uczestnikom walnego za czas poświęcony na obrady, zarządowi, dostawcom mleka, załodze za trud włożony w rozwój spółdzielni.Krzysztof Wróblewski zabrał głos dziękując rolnikom za czytanie TPR, namawiając młodych rolników do gospodarowania pomimo trudnych czasów, a także zachęcił do przeczytania obszernego reportażu sprzed 31 lat dotyczącego czasów Balcerowicza pod tytułem „Protest maślany”, który jasno wykazuje, że wówczas rolnicy byli w znacznie trudniejszej sytuacji niż obecnie.

Chciałem powiedzieć, że porównując udział kosztów surowca w kosztach ogólnych spółdzielni, szczególnie tych produkujących galanterię, to wynik 72,5% osiągnięty przez OSM Garwolin jest prawie taki sam jak w OSM Piątnica – powiedział Krzysztof Wróblewski.

Prezes KZSM Waldemar Broś przedstawił aktualną sytuację na światowym i krajowym rynku mleka. Podkreślił też znaczącą rolę Związku w obronie krajowego spółdzielczego mleczarstwa. Zwrócił także uwagę na nieprecyzyjną ustawę UOKiK, która reguluje nowe umowy kontraktacyjne obowiązujące od 1 maja br. Pogratulował spółdzielcom z OSM Garwolin wyników osiągniętych w 2021 roku i w pierwszych miesiącach bieżącego.

Na zakończenie kilka zdań: Walne w OSM Garwolin odbyło się w dobrej i przyjaznej atmosferze. OSM Garwolin jest drugą spółdzielnią po OSM Koło, w której absolutorium zarządowi OSM Garwolin udzielane jest w sposób tajny. Delegaci w tajnym głosowaniu udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi w składzie: Waldemar Paziewski – prezes zarządu, Hanna Dębowska – wiceprezes zarządu i Robert Kuchnio – wiceprezes zarządu.

Józef Nuckowski
fot. Józef Nuckowski

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody