Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

SDM Wieluń - cel strategiczny został zrealizowany

SDM Wieluń - cel strategiczny został zrealizowany
Polskie mleko Spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 24.07.2021r.

– Zwracam się z prośbą do wszystkich pełnomocników o zaangażowanie się w prace dzisiejszego zebrania. Pamiętajmy wszyscy, że to jest nasza spółdzielnia i działa w naszym interesie. Miniony rok mamy już za sobą. Rok 2020 nadal sprzyjał mleczarstwu, wysokie ceny mleka w proszku, ograniczenie kosztów pozwoliło zamknąć rok zyskiem – w ten sposób Józef Grzegorek, przewodniczący rady nadzorczej Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu rozpoczął tegoroczne Walne Zebranie Przedstawicieli.

Spółdzielnie powinny ze sobą konkurować tylko na zdrowych zasadach

Liczę na to, że doczekamy się, że Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich określi się jednoznacznie, że spółdzielczość w Polsce jest potrzebna i będzie podejmował wszelkie inicjatywy zmierzające do ustanowienia odpowiedniej rangi spółdzielczości. Spółdzielnie powinny ze sobą współpracować i w tych trudnych czasach się wspomagać, owszem konkurować, ale na zdrowych zasadach – kontynuował Józef Grzegorek. – Pamiętajmy o tych rolnikach i pracownikach, którzy odeszli w minionym roku – dodał przewodniczący rady nadzorczej SDM.

r e k l a m a

Delegaci prowadzenie zebrania powierzyli Jolancie Mitce. Wspierała ją Magdalena Wesołowska (sekretarz zebrania) oraz Ewa Perdek i Marcin Jarząbek (asesorzy).
Po zatwierdzeniu regulaminu obrad delegaci wybrali komisje:

  • mandatową: Ireneusz Kowalczyk, Paweł Musialski, Piotr Smok;
  • wyborczo-skrutacyjną: Stanisław Kałużny, Mariusz Tonder, Szymon Parol;
  • statutową: Czesław Warszawski, Rafał Rösner, Tomasz Szczepański;
  • uchwał i wniosków: Andrzej Szczepański, Zdzisław Szmytka, Marek Brodzki, Roman Kupis, Krzysztof Płóciennik.

Marek Kapica, prezes SDM Wieluń, przedstawiając sprawozdanie zarządu wieluńskiej spółdzielni za 2020 r. podkreślił, że zebranie można było zorganizować w pustej hali produkcyjnej, ale została ona wydzierżawiona, co przynosi spółdzielni comiesięczny dochód.

Przybyło mleka i dostawców

Celem strategicznym, jaki zarząd określił dla spółdzielni było osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Dzięki dostawcom mleka oraz zaangażowaniu pracowników naszej spółdzielni założenie z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli o zamknięciu roku gospodarczego zyskiem zostało zrealizowane — miniony rok zamykamy zyskiem netto w kwocie 1,842 mln zł – mówił Kapica. Plan na 2021 r. zakłada osiągnięcie zysku w wysokości 500 tys. zł.

r e k l a m a

W minionym roku SDM skupiła 48,5 mln l mleka od 565 dostawców (z 4 województw: wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego), uzyskując większy skup w stosunku do roku poprzedniego o 5,93 mln l, co daje 13% wzrostu. Liczba dostawców spadła o 34. Do spółdzielni dołączyło jednak 17 nowych dostawców. Następowała dalsza koncentracja produkcji mleka. Jeden dostawca dostarczył średnio w roku do spółdzielni 85,9 tys. l mleka, w 2019 roku było to 71 tys. l.

W porównaniu z 2019 rokiem odnotowaliśmy zwiększoną produkcję artykułów mleczarskich, ponieważ nastąpił wzrost mleka w skupie. W 2020 r. rozszerzono asortyment o twarożek kanapkowy ze szczypiorkiem o gramaturze 125 g i jogurt kremowy 175 g – przypominał Marek Kapica.

W czasie Walnego odbyły się wybory dwóch członków rady nadzorczej SDM Wieluń

  • W czasie Walnego odbyły się wybory dwóch członków rady nadzorczej SDM Wieluń

Uczestnicy zebrania podziękowali Dominikowi Chwalińskiemu za działalność na rzecz SDM Wieluń. Przez 12 lat zasiadał w radzie nadzorczej spółdzielni. Na zdjęciu od lewej: Marek Kapica, Dominik Chwaliński, Iwona Sandak, Jolanta Mitka, Józef Grzegorek

  • Uczestnicy zebrania podziękowali Dominikowi Chwalińskiemu za działalność na rzecz SDM Wieluń. Przez 12 lat zasiadał w radzie nadzorczej spółdzielni. Na zdjęciu od lewej: Marek Kapica, Dominik Chwaliński, Iwona Sandak, Jolanta Mitka, Józef Grzegorek

Wybuch pandemii w 2020 r. i rozwijający się wirus na całym świecie mocno utrudnił eksport artykułów mleczarskich. Pandemia i związane z nią ograniczenia wywołały ograniczenia w sprzedaży i blokowały gospodarkę. Tzw. lockdown mocno dotykał branżę gastronomiczną, do której kierowana jest znaczna część sprzedaży. Mimo tego, że większość imprez odwołano, na których zazwyczaj promowano produkty SDM Wieluń, udawało się to podczas innych wydarzeń, m.in.: poprzez udział w uroczystości nadania gminie Lututów praw miejskich z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, w projekcie „Łódzka Marka Mleka” przy udziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich i spółdzielni z województwa łódzkiego, w ramach „Stacji Kobiet” z Łódzką Marką Mleka, podczas targów Polagra w Poznaniu, a także podczas premiery książki Lary Gessler.

Mniejsze zatrudnienie

Rok 2020 przyniósł także spadek zatrudnienia w spółdzielni, w której pracowało 286 osób, czyli o 12 osób w porównaniu do 2019 r. Do najważniejszych inwestycji w ub.r. należało: wykonanie stacji do dozowania i mieszania (350 tys. zł), modernizacja oświetlenia (192 tys. zł).

Plan na 2021 r. jest bardzo ambitny, zakłada on m.in. zakup zestawów do pasteryzacji i homogenizacji jogurtu za 271 tys. zł, zakup urządzenia do pakowania twarożku w kartoniarki za 1,5 mln zł, zakup kolektora z zaworami do tanków magazynowych na masłowni za 947 tys. zł oraz analizatora do badania składu mleka za 320 tys. zł. Wymieniony ma być rurociąg zasilający proszkownię w wodę (200 tys. zł) oraz zmodernizowana kotłownia (300 tys. zł).

Serdecznie dziękuję rolnikom i pracownikom za współpracę w roku 2020 dla dobra tej spółdzielni oraz za mobilizację i sprostanie wymaganiom rynku w tych trudnych czasach. Szczególne słowa podziękowania kieruję do rolników dostawców mleka za to, że pozostali w naszej spółdzielni i pracują nad poprawą jakości surowca. To dzięki waszemu zaangażowaniu, odpowiedzialnemu zachowaniu, przestrzeganiu zaleceń i środków ostrożności mogliśmy bezpiecznie wykonywać nasze zadania – podsumował swoje wystąpienie prezes Marek Kapica. Podziękował również swoim współpracownikom, wiceprezes Iwonie Sandak i Małgorzacie Jarczewskiej, głównej księgowej.

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał Józef Grzegorek, przewodniczący rady nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2020 rada nadzorcza pracowała w 15-osobowym składzie i odbyła w związku z panującą pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami tylko 9 posiedzeń – mówił przewodniczący rady. – Głównymi tematami każdego posiedzenia była ocena wyników gospodarczo-finansowych. Poprzez informacje składane na posiedzeniu przez członków zarządu, członkowie rady na bieżąco zorientowani są w istotnych sprawach nie tylko spółdzielni, ale także polskiego mleczarstwa.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video ""Rolnicy odsuną PiS od władzy". Protest AgroUnii w Środzie Wlkp."?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a