Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Suplementacja witamin z grupy B zwiększa wydajność mleczną krów i koncentrację tłuszczu w mleku

Beata Dąbrowska
Kategoria: Polskie mleko
Suplementacja witamin z grupy B zwiększa wydajność mleczną krów i koncentrację tłuszczu w mleku
Polskie mleko Żywienie krów
Data publikacji 17.03.2023r.

Witaminy B są niezbędnym składnikiem pokarmowym dla krów mlecznych. Jako aktywatory enzymów biorą udział w różnych procesach metabolicznych. Są niezbędne do produkcji glukozy, białka i kwasów tłuszczowych. Jednym słowem – są konieczne do produkcji mleka, metabolizmu tłuszczu, syntezy białek, zdrowia wątroby, odporności organizmu oraz rozrodu.

Dlaczego współczesne krowy potrzebują suplementacji witamin z grupy B?

Ponownie wracamy do cyklu Konferencji dla Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jaką w ubiegłym miesiącu zorganizowała firma Blattin i której jednym z prelegentów był Dominique Bouchut – menadżer techniczny ds. przeżuwaczy, z kanadyjskiej firmy Jefo, oferującej dodatki paszowe dla zwierząt.

Jeszcze do niedawna uważano, że nie trzeba dodatkowo podawać krowom witamin z grupy B, bowiem ich ilość pobrana wraz z paszą oraz produkowana przez mikroorganizmy żwacza jest wystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie zwierząt. Współczesna krowa produkuje jednak zdecydowanie więcej mleka, w bardziej stresogennych warunkach, dlatego też najnowsze doniesienia wskazują, że synteza w żwaczu jest obecnie niewystarczająca i dlatego suplementacja witamin z grupy B jest jak najbardziej pożądana, gdyż korzystnie wpływa nie tylko na wydajność mleka, ale również na zdrowie, reprodukcję i efektywność wykorzystania paszy – tłumaczył Dominique Bouchut.

r e k l a m a

Witaminy z grupy B wspomagają proces fermentacji kwasu propionowego do glukozy

Metabolicznym paliwem i źródłem energii dla krów jest glukoza. Największe zagrożenie niedoborem glukozy występuje po wycieleniu, kiedy to zwierzęta są zwykle niedożywione energetycznie. Przy dużej produkcji mleka w pierwszych miesiącach laktacji, w następstwie „wysysania” cukru z krwiobiegu przez gruczoł mleczny występują niebezpieczne dla zdrowia poważne niedobory glukozy. Organizm krowy w ramach obrony nasila proces glukoneogenezy, zachodzący w wątrobie (produkcji glukozy). Jednak glukoza może tu powstać od nowa jedynie z niektórych związków, nazywanych glukoplastycznymi. Biorąc powyższe pod uwagę, możemy pewnymi zabiegami żywieniowymi pomóc krowie, polepszając jej zaopatrzenie w glukozę. Krowy, jako zwierzęta przeżuwające, normalnie charakteryzują się niskim poziomem glukozy we krwi (40−60 mg/dl), co wynika ze specyfiki przemian węglowodanów zachodzących w żwaczu, w którym duża część skrobi i cukrów prostych pasz ulega przefermentowaniu do lotnych kwasów tłuszczowych (głównie propionowego). Na każdym etapie tego procesu metabolicznego, niezbędne są różne witaminy z grupy B, które wspomagają proces fermentacji kwasu propionowego do glukozy. Jeżeli witamin tych zabraknie, przerwany zostaje łańcuch syntezy i w efekcie tracimy potencjał energetyczny z siły lotnych kwasów tłuszczowych produkowanych w żwaczu.

  • – Jednym ze sposobów na efektywniejsze stosowanie witamin z grupy B w żywieniu krów jest ich ochrona przed rozkładem w żwaczu – wyjaśniał Dominique Bouchut

Glukoza jest niezbędna przede wszystkim do produkcji mleka

Warto wiedzieć, że glukoza jest niezbędna przede wszystkim do produkcji mleka. Na każde 40 litrów wyprodukowanego surowca krowa potrzebuje ok. 3 kg glukozy, na budowanie odporności od 0,5 do 2 kg, do tego dochodzi jeszcze energia niezbędna do rozrodu. Niestety, bardzo często na skutek niedoborów witamin z grupy B dochodzi do zakłócenia pracy wątroby, mniejszy jest poziom syntezy glukozy, dochodzi do jej niedoborów, a w efekcie do wielu problemów. Gdybyśmy chcieli całkowicie pokryć zapotrzebowanie krów na witaminy B, np. w okresie pojawienia się problemów metabolicznych, lekarz weterynarii może wykonać np. iniekcję, która jest metodą stresogenną, niepraktyczną, a także drogą. Ponadto działanie takiej iniekcji ograniczone jest maksymalnie do 7 dni, a zwykle trwa 2, dlatego też zdecydowanie praktyczniej jest podawać witaminę B wraz z paszą. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, która z witamin B występuje w niedoborze, dlatego też bardzo ważne jest, aby dostarczyć krowom mieszaninę kilku różnych witamin, by mieć pewność, że wspomagane będą wszystkie procesy metaboliczne – tłumaczył prelegent.

Mikroorganizmy żwacza mają nie tylko zdolność do syntezy witamin z grupy B, ale także do ich rozkładu. Jaki jest stopień degradacji żwaczowej, najlepiej obrazuje dołączona tabela. Dlatego też sposobem na ich efektywniejsze wykorzystanie jest stosowanie witamin chronionych przed rozkładem w żwaczu i wchłanianych bezpośrednio w jelicie cienkim.

Witaminy w matrycy trójglicerydowej

  • Witaminy w matrycy trójglicerydowej

r e k l a m a

Suplementacja chronionej witaminy B wzmaga mleczność u krów

Przeprowadzone w firmie Jefo badania wykazały, że podczas suplementacji chronionych witamin z grupy B uzyskano wzrost produkcji mleka podczas wczesnej i środkowej laktacji. Ponadto, grupa krów otrzymująca chronione witaminy B wyprodukowała w pierwszej i kolejnych laktacjach o 5% mleka więcej, w porównaniu z grupą, która dodatku takiego nie otrzymywała. Jak poinformował D. Bouchut, podawanie witamin poprawia efektywność wykorzystania paszy od 2,5% do 5,2% w zależności od zastosowanego modelu żywienia krów i dostępnych pasz. Tak więc uzyskujemy więcej mleka bez zmian w ilości pobieranej paszy. Suplementacja witamin B sprawiła, że uzyskano także wyższą o 3,4% koncentrację tłuszczu w mleku oraz wyższy o 2,3% poziom białka. To jednak nie wszystkie korzyści, jakie możemy uzyskać z podawania zwierzętom chronionych witamin B, bowiem badania wykazały także poprawę wskaźników rozrodu, czyli: wyższą o 13% skuteczność pierwszej inseminacji, więcej krów cielnych do 200. dnia laktacji, a w efekcie zmniejszenie o 20% brakowania krów.

Nieprawdziwe jest panujące powszechnie przekonanie, że wysokowydajna krowa musi mieć problemy z rozrodem. Wprost przeciwnie, ona ma potencjał, który trzeba tylko odpowiednio uruchomić i nie wystarczy tylko dostarczyć jej składników pokarmowych. Konieczna jest też dbałość o wątrobę, której jednym z elementów jest suplementacja witamin z grupy B – podkreślił D. Bouchut.

Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Beata Dąbrowska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a