Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Targi MLEKO-EXPO 2019 - nagrodzono 10 spółdzielni mleczarskich

Kategoria: Polskie mleko
Targi MLEKO-EXPO 2019 - nagrodzono 10 spółdzielni mleczarskich
Polskie mleko
Data publikacji 02.12.2019r.

Podczas Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO 2019, nad którymi patronat objął minister Jan Krzysztof Ardanowski, nagrodzono najlepsze spółdzielnie mleczarskie wg rankingu KZSM oraz największych eksporterów. Które spółdzielnie zdobyły laury?

r e k l a m a

27 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozpoczęły się XXVIII Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO 2019, organizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznych targów brzmiało: "Mleczne dary natury”. Podczas 3-dniowych targów odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą czołowych polskich spółdzielni mleczarskich oraz firm współpracujących z branżą mleczarską, jak również zobaczyć  nowości zarówno z rynku krajowego, jak i lokalnego. Tradycyjnie już organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla zwiedzających m.in. pokaz dekorowania potraw z mleka i jego przetworów, „Mleczną Strefę Zdrowia i Urody” czy „Dzień Mleka”.

Targi MLEKO-EXPO 2019

Na uroczystym otwarciu pojawili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych i organizacji branżowych związanych z mleczarstwem m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi, Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy łomżyński, Czesław Siekierski – poseł na sejm, Jerzy Chróścikowski – przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa, Sławomir Hardej – dyrektor Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jan Białkowski – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Małgorzata Gośniowska-Kola – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Anna Dorota Gut – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Karol Krajewski – doradca ministra rolnictwa i rozwoju wsi, lek. wet. Katarzyna Piskorz – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,Krzysztof Grabowski – wicemarszałek woj. wielkopolskiego, Gabriel Janowski – były minister rolnictwa, Edmund Borawski – prezes Polskiej Izby Mleka, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.


Od prawej: Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa, Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy łomżyński, Jerzy Chróścikowski – przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa, Jan Białkowski – zastępca dyrektora generalnego KOWR, Waldemar Broś – prezes KZSM, Wojciech Wilamowski – przewodniczący rady KZSM

 

Puchary i nagrody dla najlepszych spółdzielni mleczarskich

r e k l a m a

Jednym z najważniejszych punków pierwszego dnia targów była prezentacja 10. najlepszych spółdzielni mleczarskich w 2018 r., według rankingu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz 10. największych eksporterów w 2018 r. wybranych przez KZSM – Zw. Rew.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ufundowała puchary dla 10 najlepszych spółdzielni w 2018 r. 

  1. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem,

  2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku,

  3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu,

  4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole,

  5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu,

  6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie,

  7. Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach,

  8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim,

  9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wart-Milk w Sieradzu,

10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin w Woli Rębkowskiej.Tradycyjnie podczas uroczystego otwarcia Targów zostały wręczone statuetki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 10 najlepszych spółdzielni mleczarskich w 2018 r., wyłonionych w rankingu opracowywanego przez KZSM Zw. Rew.

 

10 największych spółdzielczych eksporterów w 2018 r. wg rankingu KZSM Zw. Rew. nagrodzono pucharami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i statuetkami Prezesa Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich:

  1. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem,

  2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku,

  3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole,

  4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie,

  5. Spółdzielnia Mleczarska w Łapach,

  6. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu,

  7. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu,

  8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu,

  9. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,

10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach.Przedstawicieli 10 największych spółdzielczych eksporterów w 2018 r. wg rankingu KZSM Zw. Rew. nagrodzono: pucharami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i statuetkami Prezesa Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich

Jak ministerstwo rolnictw wspiera producentów mleka?

Spółdzielczość powinna być wzorem dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w zakresie etyki biznesu i wzajemnego szacunku – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas ceremonii otwarcia targów. 

Szef resortu zwrócił uwagę, że spółdzielczość jest najbardziej szlachetną formą działalności wspólnej, która sprawdza się w mleczarstwie – ważnym sektorze polskiego rolnictwa. Podkreślił, że konieczne jest przestrzeganie zasady mówiącej, że spółdzielnia jest własnością jej członków, a nie prezesa. Zwrócił uwagę na ogromną odpowiedzialność ciążącą na radzie nadzorczej i przypomniał, że prezes jest tylko zatrudnionym menedżerem. Minister zapowiedział, że resort podejmie w najbliższym czasie akcje promowania etycznych zachowań w biznesie, przestrzegania moralności i dobrych obyczajów.

Staramy się pomagać hodowcom bydła m.in. poprzez zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego, zmianę wytycznych, co do szacowania strat na polach czy zgodę na wykorzystanie poplonów na cele paszowe, mamy bowiem świadomość, że w mleczarstwie jest wiele problemów m.in. spowodowanych warunkami przyrodniczymi takimi jak susza, która zmniejszyła zasoby paszowe – poinformował minister.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do problemów wynikających z umowy z krajami Mercosur, które są dużymi producentami żywności. Jako kolejne zagrożenie minister Jan Krzysztof Ardanowski uznał kwestionowanie prawa człowieka do użytkowania zwierząt.

Coraz częściej pojawiają się wypowiedzi, że chów zwierząt, w tym bydła mlecznego, jest działaniem na szkodę środowiska. Może się okazać, że ci pseudoobrońcy środowiska i zwierząt doprowadzą do ograniczenia lub likwidacji tego, co jest ważną siłą w rolnictwie europejskim, czyli produkcji i przetwórstwa mleka – przestrzegał szef resortu rolnictwa.

Następnie głos zabrał Jan Białkowski – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sukces polskiego rolnictwa, przetwórstwa i handlu w dużej mierze jest możliwy dzięki systematycznie i skutecznie prowadzonym działaniom promocyjnym, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. KOWR jest główną instytucją wdrażającą instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-żywnościowym. W ramach swoich zadań promocyjnych, organizuje m.in.: misje gospodarcze oraz stoiska narodowe na zagranicznych targach spożywczych.  

Komisja trójstronna potrzebna

Po uroczystym otwarciu targów, tradycyjnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli prasy. Wśród zabierających głos znalazł się Wiesław Żebrowski – prezes zarządu Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na problemy związane z eksportem polskiego masła do Republiki Południowej Afryki. 

Ryszard Masalski – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskiem zwrócił uwagę na spożycie mleka i jego przetworów w Polsce, które obecnie wynosi 200 l na osobę, czyli tyle samo co 30 lat temu. Stwierdził, że należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do wzrostu spożycia. Co można osiągnąć m.in. poprzez powstanie związku gospodarczego czy prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej przez spółdzielnie mleczarskie. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na potrzebę prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej oznaczania artykułów mleczarskich napisem „Bez GMO”. Zdaniem prezesa Masalskiego, oznaczenie to daje fałszywą informację klientowi, że mleko czy wyprodukowane z niego przetwory są wolne od GMO. Powszechnie bowiem wiadomo, że mleko nie posiada nawet śladowych ilości modyfikacji genetycznych. Akcja powinna też przybliżyć społeczeństwu wiedzę, co też kryje się pod określeniami: bez cukru, bez laktozy, zawiera mleko w proszku itp. oraz na fakt, że wyroby nieposiadające tych oznaczeń również są zdrowe. Namawiał również do wzmożenia działań mających na celu powołanie komisji trójstronnej. 

Podczas konferencji głos zabrał również Gabriel Janowski – były minister rolnictwa, który w swoim wystąpieniu przypomniał o działaniach, jakie miały miejsce w maju 1990 r. pod Mławą w obronie polskiego mleczarstwa. 

Po protestach udało się nam wynegocjować i otrzymać od ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza 800 mld starych zł, a gdy zostałem ministrem rolnictwa, dodatkowo 200 mld zł. Zatem, uwzględniając denominację 100 mln zł trafiło na unowocześnienie i modernizację polskiego mleczarstwa.  

Na zakończenie konferencji prasowej głos zabrała Bogumiła Olbryś – dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. 

W nawiązaniu do wypowiedzi prezesa Ryszarda Masalskiego, dotyczącej akcji informacyjnej chciałabym powiedzieć, że w kierowanej przeze mnie instytucji takie działania są prowadzone od dawna. Uważam, że należy ją prowadzić nie tylko w szkołach, ale uświadamiać całe dorosłe społeczeństwo. Pierwszego dnia XXVIII Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO 2019 odbył się pokaz dekorowania potraw przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży


Ireneusz Oleszczyński
zdj. Ireneusz Oleszczyński  

 

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

Od lewej: Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny TPR, Jerzy Krzak – prezes zarządu Lazur – SZGPR i Krzysztof Wróblewski – wiceprezes
Od prawej: Łukasz Siewierski – wiceprezes zarządu OSM Łowicz, Iwona Grzybowska – prezes zarządu, Maja Dąbrowska – specjalista ds. marketingu i Agnieszka Kowalik – referent ds. handlu
Karolina Mikołajczyk (pierwsza z lewej) – dyr. ds. handlu i eksportu, Krzysztof Wróblewski i Czesław Cieślak – prezes zarządu OSM w Kole z pracownikami mleczarni
Od lewej: Witold Dziurlikowski, Marta Klemarczyk, Grzegorz Gańko – prezes OSM Sierpc z pracownikami spółdzielni
Andrzej Grabowski – prezes rady nadzorczej Grupy Polmlek
Od lewej: Ryszard Masalski – prezes OSM w Nowym Dworze Gdańskim z Waldemarem Brosiem – prezesem KZSM
Maria Czwojdrak – prezes zarządu Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jana
Wiesław Stępień – prezes OSM Końskie i Ewa Deka – kierownik laboratorium
Stoisko Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita – najlepszej spółdzielni mleczarskiej 2018 r. wg rankingu KZSM
Od lewej: Rafał Ołubek – przewodniczący rady nadzorczej i Krzysztof Jankowski – prezes Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jogo
Od prawej: Waldemar Paziewski – prezes OSM Garwolin, laureat konkursu na najlepszą spółdzielnię mleczarską w 2018 r. i Krzysztof Wróblewski
Tadeusz Proczek – prezes zarządu OSM w Grodzisku Mazowieckim
Stoisko SM Włoszczowa cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody