r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

W SM Michowianka zmiany w zarządzie – odszedł prezes Jan Chabros

Polskie mleko spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 17.01.2020r.

Pod koniec ubiegłego roku opisywaliśmy sytuację w Spółdzielni Mleczarskiej Michowianka w Michowie i nieudane próby doprowadzenia do zmian w zarządzie tej spółdzielni. Na początku tego roku skład jednoosobowego zarządu uległ już zmianie.

r e k l a m a

Przyczynkiem ku temu były częściowe zmiany składu rady nadzorczej spółdzielni z Michowa. Jeszcze w 2019 roku podczas posiedzenia rady nadzorczej SM Michowianka przeprowadzono głosowanie nad odwołaniem Jana Chabrosa z funkcji prezesa zarządu. Do odwołania prezesa zabrakło niewiele. Członkowie spółdzielni mieli nadzieję, że po częściowej zmianie składu rady nadzorczej dojdzie do zmian personalnych w zarządzie.

30 grudnia 2019 roku w siedzibie SM Michowianka odbyło się Zebranie Przedstawicieli. Porządek obrad Zebrania przewidywał podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków rady nadzorczej oraz powołania członków rady nadzorczej. W zebraniu uczestniczyło 19 spośród 24 delegatów. Nie uczestniczył natomiast prezes Jan Chabros, który był na zwolnieniu lekarskim.

Walne Zebranie Przedstawicieli SM Michowianka

Zgodnie ze statutem spółdzielni punkt 27 paragraf 7 punkt 1 Stanisław Kot, przewodniczący rady nadzorczej otworzył Zebranie Przedstawicieli w Spółdzielni Mleczarskiej Michowianka. Na początku dokonano wyboru prezydium zebrania. Przewodniczącym prezydium zebrania został Stanisław Kot, sekretarzem Krystyna Bujak, a asesorami Adam Zbiciak i Bogdan Szczygielski.

W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Antoni Kopyść – przewodniczący, a członkami zostali Krzysztof Karpiński i Karol Jodełka.

W skład komisji uchwał i wniosków weszli Adam Zbiciak – przewodniczący oraz Bogdan Szczygielski i Leszek Kajda – członkowie.

Komisja stwierdziła, że na 24 delegatów w zebraniu uczestniczyło 19 delegatów. Co stanowi 79,16% i że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Chciałbym poinformować, że grupa 12 delegatów zgodnie z paragrafem 26 punkt 12 statutu naszej spółdzielni złożyła wniosek do zarządu o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad Walnego Zebrania Przedstawicieli, których zarząd z przyczyn niewiadomych nie wprowadził. Chodziło o zmianę statutu w kwestii liczby członków zarządu. Proponowano, aby w jego skład wchodziło od 2 do 5 członków oraz żeby odwołanie poszczególnych członków zarządu odbywało się większością głosów członków rady nadzorczej, a nie jak dotychczas większością dwóch trzecich. Pan prezes tych zmian do porządku obrad nie wprowadził i nie pojawił się dzisiaj, aby się z tego wytłumaczyć – powiedział Stanisław Kot.

Przewodniczący rady nadzorczej zapowiedział, że w związku z nieumieszczeniem na zaproszeniach propozycji zmian w statucie będą one wprowadzone w późniejszym terminie.

Propozycja nowego statutu

r e k l a m a

Ustaliliśmy, że na początku roku chcemy z członków rady nadzorczej, delegatów, rolników, prawników zebrać grupę, która opracuje nowy statut naszej spółdzielni. Na zebraniu rejonowym w Fiukówce zgłoszono wniosek o to, żeby statut umieścić na stronie internetowej, żeby członkowie spółdzielni mogli się z nim zapoznać, zgłaszać uwagi i ewentualne propozycje zmian. Na Walnym podsumowującym 2019 rok, chcemy już przeprowadzić głosowanie nad zmianami w statucie – powiedział przewodniczący rady nadzorczej SM Michowianka.

W dniu 18 listopada został zgłoszony wniosek o zwołanie dzisiejszego Zebrania Przedstawicieli. Zarząd ma 6 tygodni na zwołanie takiego Zebrania. Dzisiaj mija maksymalny termin, w którym mogło się odbyć wnioskowane Walne. Na jednym z posiedzeń zapytałem zarząd dlaczego maksymalnie wydłużył termin zwołania tego walnego, a w odpowiedzi usłyszałem – „bo tak chciałem” – dodał Stanisław Kot.

Podczas zebrania Stanisław Kot poprosił księgową SM Michowianka o przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej spółdzielni.

Obecnie mogę przedstawić wynik finansowy za 11 miesięcy, gdyż grudzień jeszcze nie jest zamknięty. Pod koniec tego okresu odrobiliśmy stratę, którą mieliśmy od początku 2019 roku i w ogólnym wyniku mamy 68 tys. zł na plusie – powiedziała księgowa.

Efekt głosowania

Delegaci głosowali kolejno nad odwołaniem każdego z 15 członków Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania odwołano 6 radnych. W związku z odwołaniem przeprowadzono wybory 6 brakujących członków rady nadzorczej, spośród 7 zgłoszonych kandydatów. Jednym z nowych członków rady nadzorczej został Marek Kusyk z Łukówca, który od pewnego czasu alarmował, że sytuacja w SM Michowianka wymaga szybkiego uzdrowienia. Za dążenie do poprawy sytuacji w spółdzielni chciano wykreślić Marka Kusyka z listy członków spółdzielni. Głosowanie w tej sprawie przeprowadzono 13 listopada 2019 roku podczas posiedzenia rady nadzorczej. Jednak spośród 14 zebranych członków Rady Nadzorczej tylko 5 opowiedziało się za wykreśleniem Marka Kusyka. 30 grudnia 2019 roku delegaci na Zebranie Przedstawicieli obdarzyli Marka Kusyka zaufaniem wybierając go na członka rady nadzorczej.

Oprócz Marka Kusyka nowym członkiem rady nadzorczej został między innymi Leszek Kajda, prezes Klubu Hodowców Bydła Krasula.

Zebranie trwało ponad 5 godzin, ale pomimo tego do końca obserwowali je także członkowie SM Michowianka niebędący delegatami oraz pracownicy Spółdzielni.

Częściowo odmieniona rada nadzorcza szybko przystąpiła do zmiany zarządu. Na początku 2020 roku poprosiliśmy Marka Kusyka, o komentarz dotyczący grudniowego Zebrania przedstawicieli i pracy odmienionej Rady Nadzorczej.

Zapowiedź zmian

Oceniam, że podczas Walnego wszystko wyszło bardzo dobrze. Część rady została zmieniona. Obecni radni będą teraz opowiadali się za członkami Spółdzielni i za spółdzielnią, a nie za prezesem. Wydaje mi się, że wszystko ułożyło się pomyślnie dla spółdzielni. W najbliższy wtorek będziemy obradowali nad odwołaniem prezesa Jana Chabrosa. Złożyliśmy już pismo o odwołanie zarządu i powołanie nowego. Czeka nas teraz skontrolowanie funkcjonowania całej spółdzielni, gdyż są w tej kwestii pewne zastrzeżenia. Prezes uśpił czujność wszystkich. Zaufali mu między innymi pracownicy, radni i teraz okazało się, że był to błąd – powiedział Marek Kusyk.

7 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, podczas którego dokonano zmian w zarządzie spółdzielni. Z funkcji prezesa odwołano Jana Chabrosa, a w jego miejsce powołano Marka Barszcza, dotychczasowego kierownika działu transportu w SM Michowianka. Rada zebrała się, żeby odwołać dotychczasowy zarząd, jednak przed jej zwołaniem Jan Chabros złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu, więc radni przyjęli jego dymisję. Jan Chabros na chwilę obecną nadal jest członkiem SM Michowianka.

Józef Nuckowski
Zdjęcie: Pixabay

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody