Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie wapno wybrać na odkwaszanie gleby?

Paweł Mikos
Kategoria: Uprawa
Jakie wapno wybrać na odkwaszanie gleby?
Uprawa wapnowanie
Data publikacji 07.05.2020r.

Kiedy należy wapnować gleby i jak stosować wapno? Które uprawy szczególnie wymaga zadbania o odpowiednie pH gleby. Dlaczego nawozy wapniowe lepiej używać bezpośrednio pod agregat uprawowo-siewny, a nie pod pług?

Nawozy wapniowe. Kiedy je stosować ?

Wapń jest głównym czynnikiem mającym wpływ nie tylko na odczyn gleby. Pierwiastek ten pełni ważne funkcje odżywcze dla roślin, wpływa także na wytworzenie oraz utrzymanie struktury gruzełkowatej gleby. Taki skład podłoża jest szczególnie istotny w przypadku gleb lekkich, ponieważ pozwala na akumulację większej ilości wody potrzebnej roślinom do prawidłowego rozwoju. Ważną informacją dla hodowców roślin jest fakt, że właśnie podłoża lekkie stanowią aż 60,8% gleb uprawnych w Polsce. Są w większości zakwaszone i ubogie w przyswajalny dla roślin magnez. Przyjmuje się, że ok. 60% ziem uprawnych w Polsce ma bardzo niską zawartość wskazanego makropierwiastka.W przypadku gleb o odczynie kwaśnym, o pH 5,0 i niższym, wyraźnie rośnie współczynnik straty magnezu.Zjawisko to spowodowane jest głównie wymywaniem wartościowych pierwiastków, a zwiększona dostępność jonów glinu pogarsza ich pobieranie. Dlatego intensywne nawożenie gleb magnezem bez zmiany ich odczynu nie jest w pełni skuteczne. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie nawożenia, wykorzystując granulowane wapno magnezowe SuperMag.

Jeżeli okres od zbioru przedplonowego do siewu następnej rośliny w zmianowaniu jest stosunkowo krótki, zaleca się zastosowanie granulowanego wapna węglanowego Polcalc III Generacji przedsiewnie lub bezpośrednio pod agregat uprawowo-siewny. Tak zastosowane może być płytko wymieszane z wierzchnią 5 – 10 cm warstwą podłoża. Najlepsze efekty przynosi zastosowanie wapna Polcalc III Generacji jesienią, głównie w rzędach rosnących roślin. Jako wapno węglanowe jest całkowicie bezpieczne dla upraw i nie powoduje ich poparzenia. Wapno to można również wysiać w okresie wiosennym. Dawka pogłówna wapna węglanowego granulowanego w zależności od gatunku uprawianej rośliny wynosi od 300 do 1000 kg∙ha-1 (Tabela 4). Uznaje się, iż na glebach o uregulowanym pH dla utrzymania odczynu gleby na stałym poziomie powinno się stosować rocznie od 200 kg do 400 kg CaO∙ha-1. Ważne jest aby nie łączyć wapnowania ze stosowaniem nawozów organicznych i mineralnych – azotowych oraz fosforowych, niezależnie od terminu przeprowadzenia tego zabiegu. Przerwa pomiędzy zastosowaniem tych nawozów a zabiegiem wapnowania powinna wynosić 4 – 6 tygodni. 

Nawozy wapniowe. Kiedy je stosować ?

Od czego zależy decyzja o wapnowaniu i dawce wapna?

Decyzja o wyborze wapna nawozowego powinna opierać się na aktualnych wynikach badań próbek gleby, wykonywanych między innymi przez OSChR. Jedynie pełna i adekwatna wiedza, uwzględniająca różne aspekty uprawy, w tym kwasowość i kondycję gleby, może zapewnić odpowiednie zaplanowanie zabiegów związanych z nawożeniem oraz ochroną roślin. Należy pamiętać, że gleby kwaśne, o niskiej zawartości magnezu wymagają stosowania zabiegów, w których wykorzystywane jest węglanowe wapno magnezowe granulowane SuperMag, zawierające 55% CaCO3oraz 42% MgCO3.Pierwiastki te ze względu na sposób obróbki i przygotowania surowca, cechują się wysoką przyswajalnością. Nawóz SuperMag zastosowany w dawce 500–1000 kg/ha podnosi odczyn gleby, zwiększa także zawartość łatwo przyswajalnego magnezu, spełniającego szereg ważnych funkcji fizjologicznych. Pierwiastek ten stabilizuje i optymalizuje intensywność fotosyntezy poprzez warunkowanie zawartości chlorofilu w liściach. Magnez decyduje także o szeregu przemian energetycznych w roślinie, syntezie węglowodanów, tłuszczów i białek.Stymuluje także transport asymilatów, ograniczając zawartość azotanów. Udowodniono, że magnez jest pierwiastkiem pobudzającym rozwój systemu korzeniowego i procesy pobierania przez rośliny składników pokarmowych z podłoża. 

 SuperMag i Polcalc III Generacji najlepiej stosować przedsiewnie

SuperMag i Polcalc III Generacji najlepiej stosować przedsiewnie

Zaleca się, aby granulowane wapno magnezowe SuperMag podobnie jak Polcalc III Generacji stosować przedsiewnie, bezpośrednio pod agregat uprawowo-siewny, ponieważ może być płytko wymieszane z wierzchnią 5 – 10 cm warstwą gleby. Nie rekomenduje się wykorzystania wapna SuperMag pod pług, z uwagi na głębsze przykrycie nawozu glebą, co znacznie ograniczy jego funkcję odkwaszającą i odżywczą. SuperMag najlepiej zastosować jesienią pogłównie w rzędy rosnących roślin, ponieważ jako wapno węglanowe magnezowe nie powoduje ich poparzenia i jest całkowicie bezpieczne dla wschodzących plonów. Wapno to można również wysiać w okresie wiosennym. 

Supermag

W przypadku gleb kwaśnych o wysokiej zawartości magnezu zaleca się zastosowanie granulowanego wapna węglanowego Polcalc III Generacji, które w składzie zawiera do 98% CaCO3.

SuperMag oraz Polcalc III Generacji są nawozami granulowanymi o 100% reaktywności, które można stosować pogłównie na rosnące rośliny. Doboru dawki należy dokonać w oparciu o aktualne wyniki badań próbek glebowych oraz tabele dawkowania nawozów w systemie SuperMag i Polcalc (Tabele 3 i 4). 

Doboru dawki należy dokonać w oparciu o aktualne wyniki badań próbek glebowych oraz tabele dawkowania nawozów w systemie SuperMag i Polcalc - Tabele 3
 

 
Doboru dawki należy dokonać w oparciu o aktualne wyniki badań próbek glebowych oraz tabele dawkowania nawozów w systemie SuperMag i Polcalc (Tabele 4)

Które rośliny wymaga odpowiedniego wapnowania? 

Stosowanie wapna nawozowego zaleca się szczególnie w przypadku roślin bardzo wymagających, np. rzepaku, kukurydzy, pszenicy. Zaleca się, aby był to zabieg wykonywanym już pod przedplon. Jeżeli z różnych przyczyn rolnik nie wykorzystał możliwości wapnowania gleby w tym okresie, kolejnym optymalnym terminem dla wykonania tego zabiegu jest okres pożniwny. Wykonanie tej procedury we wskazanym czasie pozwala na dokładne wymieszanie zastosowanego wapna z glebą, zapewnia także dłuższy okres stabilizacji odczynu gleby przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych. Odpowiednie uwilgotnienie gleby w okresie jesiennym przyczynia się m.in. do efektywnego rozkładu nawozu – Polcalc AgroLuz Calcium.
Takie warunki sprzyjają aktywności chemicznej zawartych w nawozie pierwiastków i przekładają się bezpośrednio na jakość i wyskość plonu. Jeżeli nie wykorzystujemy nawozów pochodzenia zwierzęcego (obornik, gnojowica) pole można wapnować w zespole uprawek jesiennych przedsiewnych przed orką siewną lub orką przedzimową. 

 Polcalc AgroLuz Calcium

Autor Polcalc

Widziałeś już nasze video "Jak obniżyć koszty nawożenie azotem – porady ekspertów"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a