Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Na jakich warunkach rolnik może nawozić obornikiem do 30 listopada?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Uprawa
Na jakich warunkach rolnik może nawozić obornikiem do 30 listopada?
Uprawa nawożenie
Data publikacji 12.11.2021r.

Przypominamy, że rolnicy mają możliwość stosowania naturalnego nawożenia swoich gruntów w terminie nawet do 30 listopada. Jednak wiążą się z tym pewne ograniczenia. O czym należy wiedzieć?

Kiedy nie sprzyja pogoda albo nastąpiło przesunięcie późnych zbiorów poplonów

Ograniczenia w stosowaniu azotanów wynikają z ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Jednakże przepisy programu azotanowego umożliwiają rolnikom elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych, także obornika.

r e k l a m a

W jakich sytuacjach rolnicy mają możliwość zastosowania nawożenia po terminie po 31 października?

Jest to możliwe w przypadku:

  • Do 30 listopada z powodu niesprzyjającej pogody (nadmierna wilgoć, susza, etc.) – w takim przypadku rolnik sam określa czy należy stosować nawozy po 31. października, dodatkowo przepisy programu azotanowego nie wymagają szczegółowej dokumentacji takich praktyk.
  • Koniec jesieni (kalendarzowy koniec: 21 grudnia) – możliwy dopuszczalny ostateczny termin nawożenia z powodu późnych zbiorów poplonów, buraków cukrowych, kukurydzy lub późnych warzyw. W tej sytuacji należy:
  1. udokumentować: termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy;
  2. pilnować, aby zastosowana dawka azotu wieloskładnikowych nawozów nie przekroczyła 30 kg N/ha.

Samodzielna ocena warunków pogodowych konieczna

W związku z tym, że niekorzystne warunki utrzymują się zazwyczaj lokalnie, każdy rolnik powinien być w stanie samodzielnie ocenić czy może zastosować jesienne nawożenie swoich gruntów w terminie późniejszym, tj. najpóźniej 30 listopada, uwzględniając przy tym następujące czynniki:

  • panujące warunki pogodowe,
  • możliwość dokonania jesiennego zbioru,
  • zastosowania nawożenia.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Zdjęcie: archiwum TPR

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a