Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Co się może wkrótce zmienić w ustawie o KGW?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wieś i Rodzina
Co się może wkrótce zmienić w ustawie o KGW?
Wieś i Rodzina Koło Gospodyń Wiejskich
Data publikacji 23.05.2021r.

Nadchodzą zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, które mają być bardziej doprecyzowane w związku z działalnością KGW oraz ich finansowaniem. Co się zmieni i czy dzięki temu kołom będzie łatwiej funkcjonować?

Dotacje dla KGW mogłyby być wyższe niż 40 mln złotych

Regulacja kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich oraz zmianą sposobów ich finansowania to rozwiązania zaproponowane przez MRiRW w projekcie ustawy o zmianie ustawy dotyczącej KGW.
Rocznie na ten cel miałoby trafiać ok. 40 mln złotych. Istnieje możliwość, że suma ta będzie rosła w kolejnych latach. 
Istotną kwestią dla administracji rządowej jest zmiana dysponenta dotacji dla kół – zamiast ministra ds. rozwoju regionalnego będzie tym zajmować się minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jednak trzeba przyznać, że dla samych KGW to nie jest zbyt istotna zmiana, gdyż rozdzielaniem dotacji dalej miałaby zajmować się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

r e k l a m a

Jakie zmiany będą bezpośrednio dotyczyć KGW?

Część zmian ma usprawnić funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich i jasne określenie kwesti związanych z ochroną danych osobowych członkiń KGW. W projekcie ustawy przewidziano takie zmiany jak:
  • Wydawaniem decyzji o wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przyznania pomocy ma wydawać kierownik biura powiatowego ARiMR.
  • Doprecyzowano przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do rejestru i wyborem zarządu o przedstawicielstwie komitetu założycielskiego. A te koła, które zarząd wybrały przed jego rejestracją mogą być reprezentowane przez tenże zarząd.
  • Niektóre dane członków koła, takie jak PESEL czy adres zmiaszenia, których rejestr prowadzi Prezes ARMiR, będą niejawne.
  • Jeżeli koło będzie miało wolę dalszego działania, mimo niższej liczby członków niż minimalna liczba wymagana, a której spadek nastąpi z przyczyn losowych, będzie mogło ono utrzymać swój byt prawny. Nowe przepisy pozwolą na przyjęcie nowych członków do minimalnego stanu, w określonym terminie.

r e k l a m a

Czym są Koła Gospodyń Wiejskich?

KGW są to organizacje społeczne mieszkańców wsi, które działają niezależnie do jednostek samorządowych i rządowych. Działalność KGW to aktywność na rzecz danej społeczności. W Polsce obecnie działa około 10 tys. kół gospodyń wiejskich.

Od 2018 r. KGW mają możliwość uzyskania osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który umożliwia samodzielną działalność prawną.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich 19 maja został przyjęty przez Radę Ministrów, a nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w dzienniku ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Zdjęcie: archiwum TPR

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a