StoryEditorochrona roślin

Przegląd opryskiwaczy. Jak często i gdzie go wykonać?

15.02.2023., 12:02h
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca przed rozpoczęciem prac wiosennych w sadach i na polach uprawnych do zadbania o sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin.

Stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin ma niezwykłe znaczenie dla prawidłowego wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin, np. oprysku oraz jego bezpieczeństwa. 

Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu. To może skutkować powtórzeniem oprysków. 

Co podlega obowiązkowym badaniom?

Obowiązkowym badaniom podlegają:

  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,
  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,
  • opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych,
  • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych,
  • urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe,
  • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, 
  • sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,
  • sprzęt agrolotniczy,
  • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Sprawne opryskiwacze - kiedy wykonać badanie techniczne?

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4, a więc wszelkiego rodzaju opryskiwaczy, przeprowadza się maksymalnie co 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat. 

Inspektorat prowadzi rejestr przebadanych opryskiwaczy, gdzie znajduje się informacja o ważności okresowego badania. Baza ta zawiera także informacje na temat np. opryskiwaczy wycofanych z eksploatacji.  Zachęca się rolników do zgłoszenia tego faktu do Oddziałów Inspekcji celem usunięcia ich z rejestru.

Należy pamiętać, że brak aktualnego badania sprawności technicznej opryskiwacza skutkuje sankcjami karnymi wobec jego użytkownika.

Rolniku pamiętaj o ważnym szkoleniu. Gdzie je przeprowadzić?

Osoby wykonujące zabiegi ww. sprzętem zobowiązane są ukończyć szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia jest ważne przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa udostępniają na stronach internetowych rejestry podmiotów prowadzących badania w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Rejestr podmiotów przeprowadzających kontrolę techniczną oraz szkolenia dla każdego województwa znajduje się na stronie PIORIN.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. arch.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 04:47