StoryEditorPFHBiPM

Czy PFHBiPM chce ukarać Waldemara Plantowskiego?

19.06.2020., 14:06h
Do Sądu Koleżeńskiego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wpłynął wniosek o zawieszenie do końca swojej kadencji Waldemara Plantowskiego. Publikujemy treść wniosku.

Warszawa 07.04.2020 r.


Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Kol. Wojciech Jończyk

Wniosek do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie Waldemara Plantowskiego, Przewodniczącego
Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W związku z opublikowaniem w „Tygodniku Poradnik Rolniczym” z 1 marca 2020 roku artykułu „Podlasie za cięciem oceny”, z treści którego wynika, że kol. Waldemar Plantowski jako zaproszony gość podpisał komunikat, w którym domaga się zmian w PFHBiPM i Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, działając na podstawie § 12 ust.5 statutu PFHBiPM, wnosimy o ukaranie kol. Plantowskiego z uwagi na działanie na szkodę Federacji oraz Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podkreślamy, że kol. Plantowski został już ukarany przez Sąd Koleżeński w związku z oświadczeniem, jaki opublikował w „Tygodniku Poradniku Rolniczym”. Wielokrotnie podkreślaliśmy brak rzetelności dziennikarskiej i wręcz wrogie nastawienie tej gazety do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Motywy tego działania były wielokrotnie wyjaśniane w trakcie posiedzeń Zarządu Federacji, wskazywaliśmy, że celem gazety jest podsycanie konfliktów wewnątrz Federacji, w oparciu o materiały powszechnie znane niemal od 5 lat, a nie troska o sprawy hodowców.

Uważamy, że kol. Plantowski jako zaproszony gość nie powinien wypowiadać się na temat funkcjonowania Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a podpisanie się pod jakimkolwiek komunikatem jest próbą nieuprawnionej ingerencji w wewnętrzne sprawy podlaskiego związku. Pomimo wielokrotnego wyjaśniania spraw finansowych kol. Plantowski dalej uważa, że w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka brak jest przejrzystości organizacyjnej i finansowej. Nie może się widać pogodzić z faktem, że w demokratycznych wyborach przedstawiciele hodowców ponownie wybrali na prezydenta Federacji kol. Leszka Hądzlika. Biorąc pod uwagę, że jest to kolejne zachowanie Kol. Plantowskiego, a z poprzednio danej szansy nie skorzystał, wnosimy o ukaranie karą zawieszenia do końca  kadencji.

 

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 19:58