Dariusz Sówka, Jacek Dybowski, Łukasz Niemierka, Tadeusz WojtyraJózef Nuckowski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

OSM w Kosowie Lackim miała niemal 4 mln zł zysku, mimo wzrostu kosztów energii o ponad 100%

29.05.2023., 14:30h
25 kwietnia br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim. Obrady tradycyjnie otworzył Tadeusz Wojtyra, który został także wybrany na przewodniczącego Walnego Zebrania. Sekretarzem został Łukasz Niemierka, a asesorami Jacek Dybowski i Dariusz Sówka.

61,5 mln. litrów skupionego mleka i średnia cena 2,31 zł za litr

W skład komisji mandatowej weszli: Andrzej Fabisiak – przewodniczący, Michał Gęsina – sekretarz i Jan Pogorzelski – członek. Do komisji wniosków i uchwał zostali wybrani: Marek Robak – przewodniczący, Marek Matusik – sekretarz i Paweł Dobosz – członek.

Podczas zebrania przedstawicieli zostały przeprowadzone wybory na delegata na Przedkongresowy Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej i w związku z tym wybrano komisję wyborczą w składzie: Krzysztof Bala, Mieczysław Podleś i Iwona Michałowska. Głosy liczyła komisja w składzie: Dorota Rytel-Siłka – przewodnicząca, Jolanta Oleszczuk – sekretarz i Sławomir Prokopczuk – członek. Delegatem na Przedkongresowy Zjazd KRS został prezes zarządu OSM Kosów Lacki – Andrzej Minarczuk, który przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 2022 rok.

W ubiegłym roku nasza spółdzielnia skupiła około 61,5 mln. litrów mleka, a średnia cena za litr wyniosła 2,31 zł. Wynik finansowy w 2022 roku wyniósł blisko 4 mln zł. Dużym zainteresowaniem członków spółdzielni cieszy się Fundusz Wzajemniej Pomocy, który udzielił w minionym roku 43 pożyczek na kwotę ponad 2,5 mln zł – powiedział.

image

Dariusz Sówka, Jacek Dybowski, Łukasz Niemierka, Tadeusz Wojtyra

FOTO: Józef Nuckowski

W co zainwestowała spółdzielnia w Kosowie Lackim w 2022 roku?

Andrzej Minarczuk omówił inwestycje przeprowadzone w zakładzie w 2022 roku. Wśród nich były m.in. linia serowarska, kotłownia parowa zasilana gazem LNG, kogeneracja, linia pasteryzująco-wirująca do serwatki, magazyn paszowy, budynek stacji paliw, urządzenie do odzysku chłodu z mleka na serowni, utwardzenie placu przy kotłowni i kogeneracji, instalacja fotowoltaiczna oraz zakup dwóch samochodów: dostawczego i osobowego.

image

Tadeusz Wojtyra

FOTO: Józef Nuckowski

Zakup i montaż linii serowarskiej był bardzo trafioną inwestycją. Dzięki niej mamy teraz jedną z najnowocześniejszych linii serowarskich w kraju, której wydajność wynosi około 200 tys. litrów mleka dziennie, czyli przy naszych możliwościach skupowych zaspokaja nas w 100%. Obecnie cena mleka przerzutowego wynosi 1,6–1,5 zł za litr. Gdybyśmy więc od początku roku nie mieli możliwości przetwarzania całości skupionego mleka, tylko musielibyśmy sprzedać część surowca, leżelibyśmy na łopatkach – dodał Andrzej Minarczuk.

Liczne nagrody i wyróżnienia dla OSM w Kosowie Lackim

OSM Kosów Lacki w 2022 roku otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: tytuł „EKOinwestor 2022 w przemyśle spożywczym” za budowę kotłowni parowo-gazowej z magistralą przesyłową oraz kogeneracji o mocy 528 kWh, certyfikat „Doceń Polskie – Top Produkt” – dla sera Jubilat oraz sera dojrzewającego Pro-zdrowotny, nagrodę „Symbol Dobrego Smaku 2021”. Ponadto, srebrny medal w konkursie Good Cheese w kategorii „Ser twardy na deskę serów” dla sera Magnal Old oraz brązowy medal w kategorii „Ser do sałatki” dla sera Jędrula z pomidorami, czosnkiem i bazylią.

image

Andrzej Minarczuk

FOTO: Józef Nuckowski

Prezes podkreślił, że ze względu na trudną sytuację w mleczarstwie, plany inwestycyjne na obecny rok są bardzo skromne. Wśród nich jest zakup i montaż maszynowni chłodniczej, wyposażenie i uruchomienie stacji paliw oraz zakup i uruchomienie wago-etykieciarki. Część tych założeń już zrealizowano.

Dotkliwe wzrosty cen energii nie ominęły spółdzielni

Omawiając sprzedaż prezes podkreślił, że 25% produktów OSM Kosów Lacki trafia na eksport, a 75% pozostaje na rynku krajowym. Andrzej Minarczuk zaznaczył, że w 2022 roku drastycznie, bo o ponad 41%, wzrosły w spółdzielni wydatki, natomiast wzrost kosztów energii wyniósł blisko 105%.

I był to wzrost dla nas najbardziej dotkliwy. U nas, jak też w innych spółdzielniach, największym problemem był brak możliwości zapanowania nad kosztami – powiedział prezes Minarczuk, który odniósł się także do cen płaconych dostawcom w tym roku.

image

Delegaci Wlanego

FOTO: Józef Nuckowski

Mamy obecnie absolutnie przyzwoitą cenę mleka. Za marzec wyniosła 2,07 zł netto i będziemy się starali ją utrzymać. Niestety, prawdopodobnie cena za maj będzie musiała być obniżona. Każdego miesiąca generujemy stratę na poziomie od 1,5 do 2 mln zł, więc sytuacja jest bardzo ciężka. Rynek krajowy i światowy jest zasypany produktami nabiałowymi, których sprzedaż jest ogromnie trudna i nie wiemy, kiedy to się zmieni, dlatego musimy podejmować bardzo racjonalne i przemyślane decyzje. Na zakończenie chciałem podziękować za pracę i zaangażowanie w 2022 roku przewodniczącemu i całej radzie nadzorczej, dziękuję delegatom i wszystkim producentom mleka oraz pracownikom za trud i zaangażowanie.

Jednogłośne absolutorium dla zarządu OSM Kosów Lacki

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej przedstawił jej przewodniczący Tadeusz Wojtyra.

(…) Dziękuję wszystkim za współpracę w roku 2022. Dziękuję zarządowi, pracownikom i wszystkim naszym dostawcom mleka. Rada nadzorcza, oceniając całokształt działalności spółdzielni stwierdza, że zadania zarządu zostały wykonane prawidłowo, w związku z tym wnosi o udzielenie zarządowi absolutorium za 2022 roku.

Delegaci Walnego jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w osobach Andrzeja Minarczuka – prezesa naczelnego i Mikołaja Żdanuka – wiceprezesa ds. technicznych

Wśród gości zaproszonych na tegoroczne zebranie przedstawicieli byli: Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Paweł Kuroczycki – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” oraz Krzysztof Wróblewski – były redaktor naczelny TPR.

image

Waldemar Broś

FOTO: Józef Nuckowski

Waldemar Broś w swoim wystąpieniu stwierdził, że zgromadzony fundusz zasobowy i udziałowy daje bezpieczeństwo w prowadzeniu firmy.

Działalność OSM Kosów Lacki za rok ubiegły należy ocenić pozytywnie. Wypracowany zysk wynoszący prawie 4 mln zł i wypracowanie dobrego poziomu dwóch funduszy są dobrym osiągnięciem. Bez wspomnianych funduszy nie ma dobrej spółdzielni mleczarskiej – powiedział.

Prezes Broś odniósł się także do aktualnej sytuacji na rynku mleczarskim w Europie i na świecie, twierdząc, że jego zdaniem czeka nas niewyobrażalnych rozmiarów kryzys w mleczarstwie.

Krajobraz mleczarstwa przyszłego roku będzie się znacznie różnił od tego, co mamy w tym roku

Głos w obradach zabrali także Paweł Kuroczycki i Krzysztof Wróblewski.

Bardzo serdecznie gratuluję państwu wyników osiągniętych przez waszą spółdzielnię. Są one rezultatem waszej ciężkiej codziennej pracy. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, kiedy ten kryzys się skończy. Na świecie mamy nadprodukcję mleka. Wysokie ceny w ubiegłym roku spowodowały globalny wzrost produkcji, który wystąpił także w Niemczech, w których to zjawisko od lat nie występowało. Do nadprodukcji dołożyła się inflacja, przy czym w całym asortymencie spożywczym największy wzrost cen objął produkty nabiałowe, co spowodowało spadek popytu na całym świecie. Krajobraz mleczarstwa przyszłego roku będzie się znacznie różnił od tego, co mamy w tym roku. Wam, oczywiście to nie grozi, ale są niektóre podmioty mleczarskie, które już muszą się intensywnie rozglądać za partnerem, który uratuje ich przed upadkiem. Pewne jest to, że ci, którzy przetrzymają ten kryzys, zyskają, gdyż prognozy cen na przyszłe lata są pozytywne. Trzeba jednak przetrzymać ten trudny okres – powiedział Paweł Kuroczycki.

image

Uczestnicy zebrania

FOTO: Józef Nuckowski

Obecnie wszyscy są pochłonięci sytuacją na rynku zbóż i szukaniem dla niego rozwiązań. Uważam, że sytuacja gospodarstw mlecznych i na rynku mleczarskim jest obecnie o wiele gorsza. Produkcję zbóż można odtworzyć, ale ten, kto z mleka rezygnuje, już do tej produkcji nie wraca. Mleczarstwo jest najsilniejszą gałęzią rolnictwa i rząd powinien to mieć na uwadze. Pojawiają się głosy o tym, że z rolnictwa mamy tylko 3% PKB. Pytam więc, ile PKB daje nam wojsko? Wcale, bo ono zapewnia bezpieczeństwo militarne kraju, a rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Niestety, w tych trudnych czasach nie patrzy się na bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Nie bierze się pod uwagę tego, ile rolnicy inwestują i ile miejsc pracy dają innym branżom okołorolniczym. Nie potrafię powiedzieć, kiedy sytuacja w mleczarstwie zacznie się poprawiać. Niektórzy uważają, że może coś drgnie od września. Uważam, że OSM Kosów Lacki dobrze się rozwija – powiedział Krzysztof Wróblewski.

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 19:52