Polska będzie wspierać rozwój mleczarstwa na Ukrainie. ”Ten rynek nam nie zagraża”MRiRW
StoryEditorMLEKO

Polska będzie wspierać rozwój mleczarstwa na Ukrainie. "Ten rynek nam nie zagraża"

20.06.2024., 10:30h
Wiemy, na jakich zasadach Polska będzie wspierała rozwój mleczarstwa na Ukrainie po jej akcesji do Unii Europejskiej. Jak odbije się to na polskich cenach mleka?

Rynek mleka: Polska podpisała memorandum z Ukrainą

W drugiej połowie czerwca br. przedstawiciele polskiej branży mleczarskiej spotkali się z reprezentantami tego samego sektora na Ukrainie w celu podpisania memorandum określającego współpracę między państwami w zakresie rynku mleka.

Dokument nazywany oficjalnie Memorandum of Understanding (MoU) określa współpracę polsko-ukraińską w zakresie:

  • promowania i wspierania zamierzeń sektora mleczarskiego Ukrainy w zakresie harmonizacji działalności zgodnie z wymogami UE poprzez współpracę w ramach Komitetu Integracji Europejskiej (SMPU),
  • tworzenia i przekazywania do administracji i opinii publicznej wspólnych stanowisk, opinii i informacji na temat wymiany handlowej artykułami mleczarskimi, także w kontekście przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską,
  • utrzymywania stałego dialogu między przedstawicielami sektora mleczarskiego na Ukrainie i w Polsce,
  • udziału ekspertów w opracowaniu wspólnej mapy drogowej dla europejskiej integracji ukraińskiego sektora mleczarskiego; ta mapa drogowa będzie zawierać konkretne kroki, harmonogramy i odpowiedzialność za ich wdrożenie, a także mechanizmy monitorowania i oceny postępów.

Mleko — obszary współpracy Polski z Ukrainą

Przewidziane w Memorandum obszary współpracy Polski z Ukrainą obejmują:

  • wymiany doświadczeń w zakresie integracji europejskiej polskiego przemysłu mleczarskiego z ukraińskim,
  • udzielanie konsultacji i rekomendacji w zakresie harmonizacji ustawodawstwa ukraińskiego z ustawodawstwem UE w dziedzinie przemysłu mleczarskiego,
  • wspólne wspieranie idei sektorowego podejścia do kontynuacji handlu parytetowego na poziomie krajowym i europejskim,
  • wzajemne informowanie się o aktualnych trendach i zmianach w ustawodawstwie stron związanych z przemysłem mleczarskim,
  • nawiązywanie kontaktów i organizowania wspólnych wydarzeń w formacie Ukraina-Polska-UE.

Polska eksportuje 6-krotnie więcej mleka na Ukrainę

Podpisanie Memorandum pomiędzy Polską a Ukrainą ma swój cel. Polski sektor mleczarskich chce pełnić funkcję lidera w zakresie wymiany wiedzy i informacji mających związek z jego rozwojem po przystąpieniu do UE.

– Dzisiaj eksportujemy do Ukrainy 6-krotnie więcej mleka, niż z niej importujemy, dzięki czemu ten rynek w żaden sposób nam dzisiaj nie zagraża. Ważne jest, aby przekazywane informacje były rzetelne, żeby nie było fake’owych informacji i dezinformacji. Musimy budować wspólne relacje, myśląc o przyszłości – mówił podczas spotkania wiceminister Krajewski.

Warto zauważyć, że zarówno Polska, jak i Ukraina są jednymi z ważniejszych producentów mleka w Europie, a ich współpraca może przynieść realne korzyści w zakresie zwiększenia handlu i inwestycji oraz wymiany wiedzy i technologii, jednocześnie zwiększając konkurencyjność branży mleczarskiej obu krajów na rynku międzynarodowym.

Rolnicy nie chcieli ograniczenia importu nabiału z Ukrainy

Akcesja Ukrainy do UE wciąż budzi kontrowersje. I choć z jednej strony rolnicy obawiają się przyznania członkostwa sąsiadowi zza wschodniej granicy ze względu na zdecydowanie większą produkcję np. zbóż, to z drugiej cieszą, że wymiana niektórych produktów, np. nabiału, będzie wzrastać.

W marcu Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi z prośbą o to, by polskie granice nie zostały zamknięte na import nabiału z Ukrainy, ponieważ nie jest on zbyt wysoki i nie wpływa w sposób znaczący na obecnie trudną sytuację w polskim mleczarstwie.

Związek motywował swoją decyzję tym, że rok 2024 jest kolejnym, który polscy mleczarze rozpoczęli od odnotowania strat będących wynikiem spadku popytu na nabiał. Ostatecznie import produktów mlecznych z Ukrainy nie został ograniczony.

Więcej na ten temat przeczytasz w: KZSM: zamknięcie granicy z Ukrainą dobije gospodarstwa mleczne. "Już 2 rok jesteśmy w kryzysie"

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: MRiRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 08:01