StoryEditorCielęta

Odsadzenie cieląt - gwałtownie czy łagodnie?

07.02.2019., 15:02h
Odsadzenie jest naturalnym procesem stopniowego przyzwyczajania cielęcia do dorosłej diety oraz wycofania z niej mleka.

Stopniowe odsadzanie jest lepsze dla żwacza

W zakończeniu pozyskiwania składników pokarmowych z mleka na rzecz produktów fermentacji powstającej w żwaczu pozwala rozwój żwacza. Wśród hodowców, są zarówno zwolennicy gwałtownego, jak i łagodnego odsadzania cieląt od mleka. Zwolennicy stopniowego odsadzania cieląt – a jest nim m.in. dr Ajmal Khan – wybitny specjalista w dziedzinie żywienia przeżuwaczy z AgResearch Limited w Nowej Zelandii argumentują, iż taki właśnie sposób zachęca cielęta do pobierania pasz stałych, a płynność procesu odsadzenia jest tutaj absolutnie krytyczna. Gwałtowne odcinanie cieląt od mleka zatrzymuje płynny rozwój żwacza i może mieć szkodliwy wpływ na ich zdrowie i przyrosty młodych zwierząt.

Na podstawie swoich wielu badań, dr Khan twierdzi, że stopniowe odsadzanie zwiększa pobranie pasz stałych.  • Zwiększeniu pobrania pasz przez cielęta sprzyja także utrzymanie grupowe. Cielęta utrzymywane tylko parami pobierają więcej paszy stałej i  rosną zdecydowanie lepiej niż utrzymywane indywidualnie
Ponadto, stopniowe odsadzanie od mleka przez okres 10 dni skutkuje najlepszymi przyrostami masy ciała. Z punktu widzenia efektów odchowu cieląt, odsadzenie w 8 tygodniu życia jest lepsze niż wcześniejsze.

Beata Dąbrowska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 11:04