StoryEditorPrzepisy prawa

Paszporty dla bydła na nowych zasadach. Co się zmieniło?

15.01.2023., 13:01h
6 stycznia 2023 roku wymóg posiadania paszportów dla bydła w obrocie krajowym przeszedł do historii. Od teraz każdy hodowca powinien gromadzić informacje o swoich krowach w aplikacji IRZplus. Co o nowych przepisach powinien wiedzieć każdy hodowca?

Paszporty dla bydła 2023: jak zmieniły się zasady ich wydawania i kogo obowiązują?

Funkcjonujące od 2002 roku paszporty dla bydła, będące swoistym dowodem tożsamości utrzymywanych w stadzie sztuk, nie będą już wymagane w krajowym obrocie. Wprowadzona na początku miesiąca ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadza istotne zmiany w zakresie paszportów dla bydła.

Od teraz paszporty będą bezpłatne i wydawane jedynie tym hodowcom, którzy przemieszczają zwierzęta do innych państw Unii Europejskiej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze przemieszczenia bydła do innego państwa członkowskiego.

Sztuki, które już posiadają swoje paszporty lub ich duplikaty uznaje się za zaopatrzone w paszport.

Więcej na temat zmian w ustawie o rejestracji i znakowaniu zwierząt przeczytasz tutaj

Jak uzyskać paszport dla bydła przemieszczanego do innego kraju europejskiego?

W celu uzyskania paszportu, hodowca powinien poinformować kierownika biura ARiMR o zamiarze przemieszczenia bydła do innego państwa UE 5 dni przed planowanym dniem przemieszczenia. Paszport jest wydawany bezpłatnie do 3 dni licząc od dnia otrzymania przez ARiMR informacji o zamiarze przemieszczenia bydła przez hodowcę.

Rolnik odbiera paszport osobiście, chyba że złoży kierownikowi biura oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu paszportu bydła drogą pocztową lub wyrazi zgodę na udostępnienie dokumentu w systemie teleinformatycznym Agencji, w którym jest prowadzona komputerowa baza danych.

Więcej na temat nowych paszportów przeczytasz w artykule:Paszporty dla bydła – duże zmiany dla hodowców i ubojni?

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 18:10