StoryEditorSpółdzielnia mleczarska

Wzrost sprzedaży i ważne inwestycje w OSM Piaski

15.08.2020., 18:08h
Absolutorium dla Zarządu OSM Piaski za 2019 r., przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ten sam rok i podniesienie wysokości udziałów członkowskich – to niektóre z decyzji podjętych przez Walne Zebranie Delegatów OSM w Piaskach.

Niecodzienny termin obrad

Spółdzielcy spotkali się w tym roku na walnym zebraniu 30 lipca. Niecodzienny termin obrad wymusiła pandemia oraz konieczność podjęcia terminowych uchwał. Mimo trwających żniw, udało się rozpocząć spotkanie za pierwszym podejściem, za co od razu na początku podziękował zebranym przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Fijałkowski.

Po powitaniu gości przystąpiono do wyboru prezydium. Przewodniczącym obrad został Władysław Ciołek – kierownik skupu mleka i wiceprzewodniczący RN. Sekretarzem wybrano Małgorzatę Żmudę. Mężami zaufania zostali Artur Włosek i Jan Świtacz. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Anna Ciechańska, Jan Cichorz i Mariola Bałaban. W komisji uchwał i wniosków pracowali: Krystyna Żmuda, Anna Szyba i Maria Król. Marek Banaszkiewicz, Mariusz Winiarczyk i Adam Stamirowski tworzyli komisję wyborczą.

Gdy wszystkim wymogom formalnym stało się zadość, prezes OSM w Piaskach Mirosław Domański zaprezentował sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni za 2019 r.

Wzrost skupu i produkcji w OSM Piaski

Spółdzielnia w 2019 r. pozyskiwała surowiec od hodowców z 23 gmin. Dynamika wzrostu skupu mleka wyniosła 110,3%. Średnia cena skupu była niższa niż rok wcześniej.

Nie mogła być wyższa, ponieważ spółdzielnia w 2019 r. zanotowała niewielką stratę – wyjaśniał prezes Domański. W tym roku sytuacja wróciła do normy. – Obecnie mamy cenę skupu wyższą od średniej krajowej – zaznaczył.

W 2019 r. nadal rosła produkcja i sprzedaż kefirów (dynamika wzrostu produkcji ogółem wyniosła 199%). – Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jeden z najlepszych takich produktów Polsce – mówił prezes zarządu. Wśród najlepiej sprzedających się produktów w 2019 r. znalazł się po raz kolejny sztandarowy produkt OSM w Piaskach, czyli „Zsiadłe mleko”. Ubiegły rok stał także pod znakiem wzrostów sprzedaży jogurtów (dynamika 122,9%) oraz twarogów (112,3%). Ogółem sprzedaż produktów spółdzielni wzrosła rok do roku o 4,43%, a w ciągu roku 2019 OSM nawiązała współpracę z kilkunastoma nowymi klientami.


Wyróżniający się dostawcy zostali uhonorowani pucharami. Od lewej: prezes Mirosław Domański, Gabryel Szadkowski (pełna lista nagrodzonych w ramce), przewodniczący RN Ryszard Fijałkowski, Małgorzata Siudziak, prezes Waldemar Broś, Marcin Wróblewski, Daniel Zygmunt i kierownik skupu Władysław Ciołek
  • Wyróżniający się dostawcy zostali uhonorowani pucharami. Od lewej: prezes Mirosław Domański, Gabryel Szadkowski (pełna lista nagrodzonych w ramce), przewodniczący RN Ryszard Fijałkowski, Małgorzata Siudziak, prezes Waldemar Broś, Marcin Wróblewski, Daniel Zygmunt i kierownik skupu Władysław Ciołek

Mirosław Domański – prezes OSM w Piaskach
  • Mirosław Domański – prezes OSM w Piaskach
Miniony rok był też kolejnym, w którym spółdzielnia uczestniczyła w wydarzeniach promocyjnych, a jej produkty były nagradzane. Np. podczas XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa złotymi medalami zostały uhonorowane „Zsiadłe mleko” oraz „Mleko naturalne 2,0%”, a w czasie 17. Międzynarodowego Forum Mleczarskiego drugie miejsce zajął „Twaróg śmietankowy Premium”.

Konsekwentne inwestowanie w gospodarkę energetyczną  i modernizacja linii produkcyjnych

Jak co roku, poczesne miejsce w sprawozdaniu prezentowanym przez prezesa Domańskiego zajęły inwestycje.

Porządkujemy gospodarkę energetyczną. W 2019 r. zainwestowaliśmy w nową rozdzielnię energii elektrycznej. Kolejnym etapem będzie własna kontenerowa stacja transformatorowa. Dzięki temu będziemy korzystać z prądu tańszego o ok. 50% – relacjonował. Wykorzystywane są już dwa nowe tanko-silosy. Spółdzielnia zainwestowała też m.in. w instalację fotowoltaiczną, a także zmodernizowała linię twarogową. Automatyczna linia do produkcji twarogu OBRAM pozwoliła znacząco zwiększyć wydajność tej produkcji.

Z kolei stacjonarny system do odbioru mleka znacząco skrócił czas potrzebny do rozładunku cysterny, a niepozorna i niedroga prasa do odpadów zakupiona w 2019 r. pozwala na niemałe oszczędności.

Dzięki tej inwestycji, mimo znaczącej podwyżki cen wywozu śmieci, spółdzielnia płaci tyle co dotychczas. Pozwala oszczędzić setki tysięcy złotych w skali roku – wyjaśniał Mirosław Domański, który rokrocznie podkreśla wagę wdrażania takich jak ta, przyczyniających się do oszczędności, inwestycji.

Na koniec zostawiamy wcale nie najmniej ważną z inwestycji. W 2019 r. rozpoczęła się rozbudowa budynku produkcyjnego na potrzeby produkcji mlecznych napojów fermentowanych, śmietan oraz mleka pakowanego w butelki.

To wielka inwestycja, prowadzona praktycznie środkami gospodarczymi, bez zatrudniania dodatkowych ludzi – komentował prezes zarządu OSM w Piaskach.

Trudne czasy na rynku mleka

Lata 2016–2019 charakteryzowały się w OSM w Piaskach wzrostem sprzedaży. Czy uda się utrzymać ten trend w bieżącym roku? Prezes Domański wskazywał, że rok 2020 może decydować o dalszej przyszłości spółdzielni. Rozpoczął się on od potężnych zawirowań na rynku mleka wywołanych pandemią.

Cena jednostki tłuszczowej spadła do 12 gr, jednak przeszliśmy przez ten okres szczęśliwie – mówił Mirosław Domański, który podkreślił, że po pierwszych trudnych miesiącach 2020 roku spółdzielnia obecnie radzi sobie bardzo dobrze.


Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło się w pierwszym terminie
  • Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło się w pierwszym terminie

  • Ryszard Fijałkowski – przewodniczący Rady Nadzorczej

Co będzie dalej? Prezes wskazywał na zewnętrzne okoliczności, takie jak rosnąca inflacja, wzrastające koszty mediów i usług (np. ceny prądu, wywozu śmieci, spodziewany nowy unijny podatek od plastikowych opakowań), wzrost wysokości płacy minimalnej, bardzo trudny rynek pracy.

Znalezienie i utrzymanie wartościowego pracownika jest coraz trudniejsze, a co za tym idzie, coraz bardziej kosztowne – wyjaśniał. – Konsekwencją wpływu tych wszystkich czynników jest konieczność podwyższania cen naszych produktów, obarczona ryzykiem wpływu na sprzedaż – poinformował.

Jednomyślne głosowania

Mówiąc o kierunkach rozwoju OSM w Piaskach na 2020 rok, prezes podkreślił, że niezbędnym elementem strategii jest przyjęcie przez delegatów uchwały zwiększającej fundusz udziałowy. Kilkadziesiąt minut później uchwała zwiększająca wysokość jednego udziału została jednogłośnie przyjęta. Ma znacząco poprawić pozycję negocjacyjną OSM wobec banków i innych instytucji, np. ARiMR, z których spółdzielnia pozyskuje środki. Delegaci, również jednogłośnie, zdecydowali o udzieleniu absolutorium za 2019 r. prezesowi Mirosławowi Domańskiemu i wiceprezesowi Franciszkowi Sobieszczańskiemu, a także o przyjęciu sprawozdania zarządu i sprawozdania z działalności RN.

Gościem delegatów był Waldemar Broś, prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który przedstawił zebranym analizę obecnej sytuacji mleczarstwa w Polsce na tle wydarzeń na świecie oraz wziął udział w uhonorowaniu okolicznościowymi pucharami wyróżniających się dostawców OSM Piaski.

Nagrodzeni dostawcy OSM Piaski

  • Beata Szadkowska I miejsce w produkcji mleka oraz innowacyjność w inwestowaniu z jednoczesnym wdrażaniem nowych systemów. W 2019 r. dostarczyła 1 017 122 litry mlek
  • Marcin Wróblewski –  II miejsce w produkcji mleka (1 002 173 l
  • Jan i Krzysztof Pietrasiowie – III miejsce w produkcji mleka (993 903 l)oraz ciągłe unowocześnianie gospodarstw
  • Daniel Zygmunt – za wysoki wzrost produkcji mleka (743 275 l) oraz wdrażanie nowoczesnych inwestycji w gospodarstwi
  • Dariusz Chapuła za wysoki zakres inwestowania z ukierunkowaniem na produkcję mleka oraz ciągłe jej doskonalenie – (443 753 l
  • Małgorzata Siudziak – za wysoką jakość mleka (186 029 l)
Krzysztof Janisławski
Zdjęcia: Krzysztof Janisławski
 
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. maj 2024 18:36