StoryEditorWiadomości rolnicze

400 plus: dopłata do żłobka 2022. Jakie są warunki?

04.01.2022., 11:01h
W 2022 roku rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wsparcie może sięgnąć 400 zł miesięcznie. Pieniądze nie trafią do rodziców, ale bezpośrednio do podmiotów prowadzących instytucję opieki. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać objętym programem wsparcia? 

Dla kogo wsparcie w postaci 400 plus? 

Wsparcie w postaci dofinansowania pobytu dziecka w instytucji opieki przysługuje dzieciom do ukończenia 3 roku życia. Wsparcie otrzymają dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie oraz dzieci pierwsze z rodzin, w których drugie dziecko objęte jest rodzinnym kapitałem opiekuńczym
Świadczenie przysługuje rodzinom niezależnie od osiąganego dochodu. Jedynym kryterium jest zatem wiek dziecka: nie więcej niż 36 miesięcy. 

400 plus – na jakie wsparcie realnie mogą liczyć rodzice? 

Choć dla programu przyjęła się powszechna nazwa “400 plus”, nie oznacza to, że wszystkie rodziny otrzymają świadczenie w tej wysokości. Jest to kwota maksymalna. Wysokość dopłaty nie będzie większa niż miesięczny koszt pobytu dziecka w instytucji opieki. Do kwoty, płaconej miesięcznie przez rodziców, nie wliczają się koszty wyżywienia. 
Oznacza to, że jeżeli miesięczny pobyt dziecka w żłobku kosztuje 300 zł, rodzice otrzymają wsparcie tylko w wysokości 300 zł. Kwota nie będzie wypłacana na konta rodziców, ale przekazana wprost do instytucji opieki. 

Wnioskowanie w nowym programie 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w ZUS od 1 kwietnia 2022 r. Jednak niektórych formalności należy dopełnić już teraz. Do 14 stycznia 2022 r. rodzice muszą dostarczyć do instytucji opieki komplet danych, który będzie przekazywany do systemu Rejestr Żłobków. Dane te potrzebne są wyłącznie do przyznania świadczeń i, jak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie będą przekazywane ani udostępniane w żadnym innym celu. 

Jakie dane musi podać rodzic? 

Rodzic musi podać w formie oświadczenia następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • data urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka lub numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie nadano numeru PESEL,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • daty urodzenia rodziców,
 • numery PESEL rodziców lub numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość, jeśli nie nadano numerów PESEL,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numery telefonów rodziców.
Dane te dostarczyć muszą także rodzice dzieci, które uczęszczają już do żłobków i innych instytucji opieki, jeśli nie przekazali ich wcześniej lub uległy one zmianom. Podmioty prowadzące instytucje opieki były zobowiązane do poinformowania rodziców o konieczności podania tych danych. 
Podmioty prowadząc instytucje opieki będą przekazywały te dane co miesiąc od kwietnia 2022. Złożą również informacje za styczeń i luty 2022. Rodzicom, których dzieci już uczęszczają do takich instytucji i którzy złożą wniosek do końca maja 2022, prawo do świadczenia będzie przysługiwało od 1 stycznia. 

Jak wnioskować o 400 plus? 

O dofinansowanie na pobyt dziecka w instytucji opieki będzie można wnioskować elektronicznie od 1 kwietnia 2022 r. MRiPS udostępnia 3 kanały wnioskowania: 
 • platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
 • bankowość elektroniczna,
 • platforma Empatia.
Jeśli dziecko dopiero zacznie uczęszczać do żłobka lub innej instytucji opieki, rodzic może wnioskować o wsparcie nie wcześniej, niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w takiej instytucji. 
MRPiPS szacuje, że w 2022 roku ze wsparcia skorzysta ok. 110 tys. dzieci. Na dofinansowanie rząd przeznaczył ok. 520 mln zł. 

Zuzanna Ćwiklińska
fot. pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. wrzesień 2023 17:15