StoryEditorDopłaty bezpośrednie

ARiMR - kto i dlaczego nie dostał w całości zaliczek dopłat bezpośrednich?

11.02.2019., 13:02h
W listopadzie ub.r. do naszej redakcji dzwoniło wielu rolników żalących się, iż nie otrzymali 70-procentowych zaliczek dopłat bezpośrednich. Wskazywali, iż wyniosły zaledwie 10%. 31 listopada, czyli w ostatnim dniu wypłaty zaliczek, zwróciliśmy się do ARiMR, aby podała, ilu rolników i w jakiej wysokości je otrzymało. Wykazu nie otrzymaliśmy. 
Dopiero teraz przysłano nam jedynie informację, z której wynika, iż wysokość zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich wynosiła 70% należnych rolnikowi płatności w schematach, które zaznaczył we wniosku.

Zaliczki były wypłacane dla tych schematów pomocowych, dla których zakończono wszystkie kontrole na miejscu. Jeżeli zatem rolnik miał np. kontrole na miejscu w zakresie płatności powierzchniowych i nie zostały zakończone, nie mógł otrzymać zaliczki z tego tytułu. Jeżeli zaś ubiegał się także np. o płatności zwierzęce i kontrole w tym zakresie zakończono, wówczas otrzymał 70-procentową zaliczkę w ramach płatności zwierzęcej. W takich przypadkach ogólna kwota zaliczki, którą otrzymał, była niższa niż 70% należnych dopłat, ponieważ rolnik nie mógł otrzymać zaliczki z tytułu płatności powierzchniowych.

Na stronie internetowej Agencji widnieje informacja, iż w 2018 r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ponad 1,3 mln rolników, 1,292 mln z nich otrzymało w minionym roku 70% zaliczki na poczet tych płatności. Wynika z tego, że zaliczki w pełnej wysokości nie trafiły na konta 8 tys. rolników. Na poczet zaliczek na dopłaty bezpośrednie wypłacono ok. 9,223 mld zł. Do 17 stycznia br. Agencja przekazała na konta rolników 10 mld zł, co oznacza, iż od 1 grudnia ub.r. wypłaciła 777 mln zł. Do wypłaty zostało więc jeszcze 4,8 mld zł. Natomiast z tytułu płatności obszarowych z: 
  • ONW – 806,1 mln zł (do wypłaty pozostało ok. 493,9 mln zł);
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych – 310,2 mln zł (do wypłaty pozostało ok. 790,9 mln zł

ms
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. maj 2024 09:40