StoryEditoroze

Czy biogazownie rolnicze i fotowoltaika na wsi pozwolą nam obniżyć koszty energii?

14.10.2022., 10:10h
W obliczu panującego kryzysu energetycznego ważna kwestią wydaje się sprawdzenie np. czy obszary wiejskie mają szansę uzyskać samowystarczalność energetyczną. Takie tematy będą poruszane 21 października 2022 podczas V. edycji Międzynarodowej Konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”. Co jeszcze znajduje się w planie wydarzenia?

OZE i szanse obszarów wiejskich

„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” to cykl prestiżowych konferencji poświęconych problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego oraz rolnictwa w kontekście rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz Unii Europejskiej.

V Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” 21 października 2022 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.

Organizatorem spotkania jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Agro Promotion.

Jakie doświadczenia mają przedsiębiorcy i inwestorzy w realizacji OZE? 

Wśród głównych zagadnień tegorocznej edycji znajdują się także:

  • Czy OZE jest szansą dla polskiej wsi na uniezależnienie się od węgla i gazu?
  • Jak wygląda realizacja inwestycji OZE na obszarach wiejskich?

A dokładniej – zaplanowane są dwa główne bloki tematyczne:

Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich – omówione zostaną możliwości wsparcia energetyki odnawialnej, a w szczególności biogazowni w zakresie polityki energetycznej na terenach rozporoszonych w Polsce. W obliczu widma kryzysu energetycznego w Europie po agresji Rosji na Ukrainę, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energetycznych jest jednym z najistotniejszych zagadnień, dla których należy szukać pilnych, a zarazem efektywnych rozwiązań. 

Doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich – zaplanowana jest dyskusja ekspercka o doświadczeniach przedsiębiorców i inwestorów w obszarze realizacji przedsięwzięć OZE w Polsce – od etapu projektowania i realizacji, do użytkowania przedmiotowych instalacji. Porozmawiamy także o perspektywie intensyfikacji wsparcia i rozwoju tej gałęzi energetyki w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej.

Jaki jest plan konferencji?

Ramowy program konferencji do pobrania TUTAJ.

Kim są uczestnicy Konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”?

Jak co roku w konferencji będzie uczestniczył prof. Jerzy Buzek – przewodniczący rady programowej Fundacji EFRWP.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

  • Henryk Kowalczyk – wicepremier RP, minister odpowiedzialnego za rolnictwo i energetykę na obszarach wiejskich,
  • Norbert Lins – przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi (AGRI),
  • Teresa Czerwińska – wicepremier Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Narcisa de Carreras Roques – GD4s.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot. envato.elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 09:37