StoryEditorPorady prawne

Czy muszę odziedziczyć zadłużone gospodarstwo po ojcu?

05.09.2018., 12:09h
Gospodarstwo mojego taty jest zadłużone. Jako spadkobierca ustawowy chciałbym zrzec się dziedziczenia, aby nie mieć problemów w przyszłości. Wtedy gospodarstwo odziedziczy brat, który prowadzi to gospodarstwo z tatą, zna problemy i będzie spłacał kredyty. Podobno inna możliwość to odrzucenie spadku, ale czy to prawda, że skoro mam dzieci, to gdybym odrzucił spadek przejdzie on na dzieci?

Jak można zrzec się dziedziczenia długu?

Kodeks cywilny stanowi, że spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej (art. 1048 k.c.).

Zrzekający się oraz jego zstępni (dzieci, wnuczęta), których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Art. 1050 k.c. wskazuje, że zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spadek można przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności

Odnosząc się do odrzucenia spadku warto dodać, że art. 1012 k.c. wskazuje, że spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.


W ciągu 6 miesięcy trzeba podjąć  decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Takie oświadczenie składa się przed sądem lub przed notariuszem. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k.c.). Oznacza to, że część spadku, którą odrzucił spadkobierca, przechodzi na jego dzieci. Jeżeli one także nie chcą spadku, to musiałyby również go odrzucić Gdy są małoletnie, kwestia jest bardziej skomplikowana z uwagi na dodatkowe przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

dr hab. Aneta Suchoń
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 17:28