StoryEditorPorady prawne

Czy przejęcie gospodarstwa rolnego przez państwo odbywa się na zasadzie umowy dożywocia?

25.05.2021., 10:05h
Moi dziadkowie przekazali w 1989 roku gospodarstwo wraz z budynkami na rzecz państwa. Dziadek przeszedł wtedy na emeryturę, a babcia na rentę inwalidzką. Dziadek zmarł 15 lat temu. Babcia ma ponad 85 lat i wymaga opieki, którą sprawujemy wspólnie z mamą. Urząd gminy, który przejął gospodarstwo, w ogóle się tym nie interesuje. Czy gmina ma jakieś obowiązki wobec babci?

Czy gmina po przejęciu gospodarstwa musi sprawować opiekę nad zamieszkującymi gospodarstwo?

Gmina nie ma obowiązku sprawowania opieki nad Pana babcią z tego powodu, że w 1989 roku przejęła gospodarstwo. Nie nastąpiło to bowiem na podstawie umowy o dożywocie, w myśl której nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapewnić przekazującemu dożywotnią opiekę. W grę wchodzi ewentualnie przyznanie babci usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Co to są usługi opiekuńcze i kto może z nich skorzystać?

Stosownie do tego przepisu, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a kiedy rodzina, a także kiedy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie ko...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 19:43