StoryEditorPorady prawne

Czy rolnik ma prawo pierwokupu udziałów w gruntach rolnych?

26.12.2020., 10:12h
Jestem współwłaścicielem gruntów rolnych wraz z kuzynami. Jeden z nich zamierza sprzedać swój udział. Czy jako rolnik indywidualny będę mógł go kupić na zasadach pierwokupu?

Kto może skorzystać z prawa pierwokupu przy sprzedaży przez współwłaściciela?

Według art. 166 k.c., w razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym.

Co w sytuacji gdy grunt sprzedawany jest razem z gospodarstwem?

Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy.

Jeśli więc Pana kuzyn nie sprzedaje wraz ze swoim udziałem całego gospodarstwa oraz jeśli nabywcą nie jest osoba uprawniona do dziedziczenia, np. dziecko, przysługuje Panu prawo pierwokupu. Trzeba mieć też na uwadze, iż według Kodeksu cywilnego do sprzedaży przez współwłaściciela udziału we współwłasności nieruchomości rolnej lub części tego udziału stosuje się przepisy ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UA...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 12:19