StoryEditorPorady prawne

Czy rolnik może kupić ziemię rolną i przekazać ją dziecku nie czekając 5 lat?

25.03.2021., 10:03h
Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę kupić działkę rolną powyżej 1 ha, a następnie przekazać ją córce, która nie ma kwalifikacji rolniczych?

Jak długo nabywca musi prowadzić gospodarstwo?

Artykuł 2b ust. 1 i 2 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. W przypadku osoby fizycznej natomiast – prowadzić to gospodarstwo osobiście.

Czy nabyte gospodarstwo można zbyć przed upływem tego terminu?

W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Stosownie do art. 2b ust. 3 ustawy, wcześniejsze zbycie może nastąpić tylko za zgodą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wydaną w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek nabywcy w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym.

Czy nabyte gospodarstwo można przekazać bliskim?

Ograniczeń tych nie stosuje się jednak do nieruchomości rolnej zbywanej lub oddawanej w posiadanie osobie bliskiej. W rozumieniu ww. ustawy do takich osób zalicza się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2023 16:45