StoryEditorPorady prawne

Czy rolnik ryczałtowy musi zapłacić podatek od zakupionych gruntów?

12.10.2022., 09:10h
Jestem rolnikiem ryczałtowym i zamierzam kupić grunty rolne. Czy w takiej sytuacji będę płacił podatek od czynności cywilnoprawnych? Jak wygląda przejście na zasady ogólne rozliczania podatku VAT?

Jakie czynności są zwolnione z podatków cywilnoprawnych?

Według art. 2 Ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (u.p.c.c.), temu podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Z podatku zwolnione są również czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna z jej stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego,
  • spółdzielcze włas­nościowe prawo do lokalu,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2019 r. (sygn. akt: II FSK 62/17) wskazuje, że samo bycie podatnikiem VAT przez strony czynności cywilnoprawnej lub jedną z nich nie przesądza o zastosowaniu art. 2 pkt 4 u.p.c.c. W każdym indywidualnym przypadku należy badać, czy z racji dokonania tej czynności cywilnoprawnej powstaje obowiązek z tytuł...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. październik 2023 09:21