StoryEditorDotacje

Dłużej po dotacje na rozwój usług rolniczych. Do wzięcia nawet 500 tys. złotych

08.01.2021., 08:01h
O ponad miesiąc dłużej rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na rozwój usług rolniczych z PROW 2014–2020. Dofinansowanie może wynieść nawet 500 tys. złotych. Na co można przeznaczyć te pieniądze i kto może się ubiegać o dotację?

Więcej czasu na złożenie wniosków po dotacje na rozwój usług rolniczych

W czwartek 7 stycznia 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych". Pierwotnie nabór wniosków miał się zakończyć 13 stycznia, jednak Halina Szymańska, prezes ARiMR, zdecydowała o wydłużeniu go do 15 lutego 2021 roku.

–  Chcemy, aby jak najwięcej zainteresowanych mogło skorzystać z takiego wsparcia. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorstwa, które już świadczą usługi na rzecz rolników, mogły rozwijać swoją działalność – zapewnia prezes ARiMR.

 

Kto może dostać dotacje na rozwój usług rolniczych?

O dotacje z PROW 2014–2020 z programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” może ubiegać się zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo świadczy usługi dla gospodarstw rolnych. Warunkiem  jest wykonywanie usług na rzecz rolnictwa przez co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o dotacje.
Należy także zauważyć, że o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko te podmioty, które świadczą usługi dla gospodarstw rolnych w zakresie:

 • działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – w PKD 01.61.Z;
 • działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – w PKD 01.62.Z;
 • działalność usługowa następująca po zbiorach – w PKD 01.63.Z.

 

Na co można przeznaczyć 500 tys. złotych dotacji na rozwój usług rolniczych?

ARiMR przyznaje dotacje w postaci refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych do kwoty 500 tys. złotych.

Do kosztów kwalifikowanych, czyli do sfinansowania z dotacji można zaliczyć koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności):

 • nowych maszyn rolniczych,
 • nowych narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej,
 • nowej aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług,

Do tych kosztów można zaliczyć także wydatki na wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz opłaty za patenty i licencje.

Należy podkreślić, że jednak z dotacji na rozwój usług rolniczych nie można sfinansować zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

 

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie na rozwój usług rolniczych?

Wnioski o dotacje na rozwój usług rolniczych rolnik musi złożyć w odpowiednim oddziale regionalnym ARiMR. Wniosek można złożyć:

 • osobiście,
 • poprzez upoważnioną osobę,
 • listem poleconym,
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP w formie dokumentu elektronicznego.

Rolnicy mają czas na złożenie wniosków o wsparcie na rozwój usług rolniczych do 15 lutego 2021 roku.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 07:27