ARiMR kontroluje rekordową liczbę rolników. Za co mogą stracić dopłaty bezpośrednie?arch./Mapprojekt/Canva
StoryEditorKontrola z ARiMR

ARiMR kontroluje rekordową liczbę rolników. Za co mogą stracić dopłaty bezpośrednie?

12.02.2024., 19:00h
W trwającej kampanii dopłat bezpośrednich ARiMR przeprowadza kontrole w rekordowej liczbie gospodarstw. Do kiedy potrwają te inspekcje? Za co rolnik może stracić dopłaty?

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Do tej pory łącznie z zaliczkami do rolników trafiło ok. 10,5 mld zł. Do wypłaty jest więc jeszcze ok. 7 mld zł.

Dopłaty bezpośrednie: ARiMR skontroluje rekordową liczbę gospodarstw

Zanim ARiMR wypłaci rolnikowi pieniądze musi zweryfikować, czy dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  Poza kontrolami administracyjnymi, które mają charakter obligatoryjny, ARiMR przeprowadza też kontrole na miejscu. W tym roku obejmują one rekordową liczbę gospodarstw, bo aż ok. 80 tysięcy. W kampanii 2022 było to 61 tysięcy gospodarstw, a w 2021 roku 59 tysięcy. Termin zakończenia inspekcji został zaplanowany na koniec marca 2024 roku.

Kontrola na miejscu realizowana jest dwoma metodami: inspekcji terenowej oraz FOTO na podstawie ortofotomapy i na podstawie wywiadu terenowego. Tu sprawdzisz, co ARiMR może skontrolować w Twoim gospodarstwie. 

Za co rolnik może stracić dopłaty bezpośrednie?

ARiMR wyjaśnia nam, że w kampanii 2023 r. rolnik może się spodziewać pomniejszenia płatności bezpośrednich lub odmowy ich przyznania z powodu: 

  • przedeklarowania powierzchni, 
  • niezgłoszonych działek i upraw, 
  • złożenia wniosku po terminie, 
  • nieprzestrzegania norm i wymogów, 
  • uchybień w realizacji ekoschematów. 

Dopłaty bezpośrednie: jakie kary grożą rolnikom za naruszenia przepisów?

ARiMR nakłada na rolników kary w zależności od skali pomyłki, opóźnienia, naruszenia przepisów czy niewywiązania się ze zobowiązań. Polegają one na pomniejszeniu objętej sankcją płatności od 1 proc. wzwyż, aż (w ekstremalnych przypadkach) do całkowitego pozbawienia dofinansowania.

Nie ma taryfy ulgowej dla rolników

Niestety, mimo że jest to pierwsza kampania, w której rolnicy ubiegają się o dopłaty z ekoschematów, taryfy ulgowej nie mają i nie będą łagodniej traktowani przez kontrolerów z ARiMR.

- Przepisy unijne nie przewidują możliwości odstąpienia od nakładania kar, w tym np. z uwagi na pierwszy rok wdrażania danej interwencji, np. ekoschematów – tłumaczy ministerstwo rolnictwa.

image
Dopłaty bezpośrednie 2023

Dopłaty bezpośrednie: jakie kary grożą rolnikowi za niespełnienie norm GAEC? Ministerstwo wyjaśnia

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. czerwiec 2024 15:18