ARiMR podaje TERMINY wypłaty ekoschematów i dopłat do dobrostanu zwierzątJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKiedy ruszy wypłata ekoschematów?

ARiMR podaje TERMINY wypłaty ekoschematów i dopłat do dobrostanu zwierząt

31.01.2024., 16:29h
ARiMR podała terminy wydawania decyzji i wypłaty dopłat za ekoschematy obszarowe i dobrostanowe. Prawie 100 tysięcy rolników będzie musiało poczekać dużo dłużej na pieniądze.

Dopłaty bezpośrednie: ile pieniędzy trafiło na konta rolników?

1 grudnia ARiMR rozpoczęła wypłatę pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych. Do 31 stycznia 2024 r. ARiMR wypłaciła z tego tytułu ponad 891 mln zł. Łącznie z zaliczkami, które były przekazywane w październiku i listopadzie, do rolników trafiło blisko 10,2 mld zł. Dla porównania: w poprzedniej kampanii rok temu od 1 grudnia do 12 lutego ARiMR przelała 3,16 mld zł, a w sumie z zaliczkami do rolników trafiło 16 mld zł! 

Połowa rolników jeszcze nie ma decyzji o płatnościach końcowych 

ARiMR informuje, że od 1 grudnia 2023 r. rozpoczęła wydawanie decyzji w sprawie przyznania płatności końcowych.

- Do dnia 30 stycznia 2024 r. decyzje zostały wydane dla 612,3 tys. rolników na kwotę do realizacji (po odjęciu zaliczek) wynoszącą ponad 801,5 mln zł. Wskazać należy, że tylko w ciągu ostatnich 10 dni kierownicy Biur Powiatowych wydali 73,5 tys. decyzji o przyznawaniu płatności na kwotę do realizacji wynoszącą 134,5 mln zł - tłumaczy ARiMR.

Z tych wyliczeń wynika, że połowa rolników jeszcze czeka na decyzje o płatnościach końcowych.

Decyzje o dopłatach w ramach ekoschematów od 26 lutego

Agencja informuje, że zostało wdrożone oprogramowanie w zakresie kontroli administracyjnej dla ekoschematów powierzchniowych (ok. 340 tys. wniosków) i rozpoczęto kontrolę administracyjną wniosków.

- Na podstawie wyników tej kontroli zostaną przygotowane dane niezbędne do określenia stawek płatności dla ekoschematów powierzchniowych - tłumaczy ARiMR.

ARiMR informuje też, że decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich uwzględniające ekoschematowe płatności powierzchniowe będą wydawane od 26 lutego 2024 r. co pozwoli na realizację przyznanych płatności już w pierwszych dniach marca.

Dobrostan zwierząt: decyzje i pieniądze z ekoschematów dopiero w kwietniu

Niestety, na pieniądze dłużej poczekają rolnicy ubiegający się o dopłaty w ramach ekoschemtu Dobrostanu zwierząt.

Ze względu na okresy referencyjne kończące się dla niektórych wariantów w dobrostanie zwierząt 14 marca 2024 r. decyzje dla rolników ubiegających się w ramach płatności bezpośrednich o płatności dobrostanowe (ok. 94 tys. rolników) będą wydawane w kwietniu 2024 r. i na bieżąco będą realizowane wypłaty.

Kiedy poznamy stawki ekoschematów?

Podczas spotkania z rolnikami w Pawłowiczkach (woj. opolskie) Adam Nowak, wiceminister rolnictwa poinformował, że w ciągu najbliższych dni rolnicy poznają stawki ekoschematów.  

- Pod koniec tego tygodnia albo na początku przyszłego zostaną podane ustalone stawki ekoschematów – powiedział. Dodał jednak, że zapotrzebowanie na ekoschematy przekracza budżet o 30 procent.

​ARiMR: nie można twierdzić, że realizacja płatności bezpośrednich w Polsce jest opóźniona ​

Mimo dużych opóźnień w wypłacie dopłat w kampanii 2023, ARiMR nie ma sobie nic do zarzucenia.

- Zaplanowany harmonogram wdrożeń modyfikacji systemowych jest w pełni realizowany, a mając na uwadze przepisy ustawy o planie strategicznym wskazujące 31 maja br. jako końcowy termin na wydanie decyzji Agencja zapewnia, że termin ten będzie dotrzymany i płatności zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. Tym samym nie można twierdzić, że realizacja płatności bezpośrednich w Polsce jest opóźniona - czytamy w komunikacie. ARiMR dodaje też, że realizacja kampanii dopłat obszarowych za rok 2023 przebiega sprawnie w zakresie zarówno merytorycznym, jak i informatycznym.

Wiceminister Nowak: w ARiMR jest zator

Inaczej myśli kierownictwo ministerstwa rolnictwa. Zdaniem wiceministra Nowaka w ARiMR jest spory zator, który mocno opóźnia realizację płatności obszarowych.

- Z uwagi na chaos i na złożoność wniosków w ubiegłym roku, jest w tej chwili duży zator w ARiMR. Z tego wynikają problemy dla rolników chociażby z wypłatami dopłat bezpośrednich i z rozliczeniem ekoschematow – mówił wczoraj Nowak.

O jakie dopłaty ubiegają się rolnicy? 

W okresie od 15 marca do 25 lipca 2023 r. wnioski o przyznanie płatności na rok 2023 złożyło 1,24 mln rolników. We wnioskach tych rolnicy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w ramach planu strategicznego 2023-2027, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatności ekologiczne w ramach PROW 2024-2020 oraz w ramach planu strategicznego 2023-2027, a także o płatności zalesieniowe w ramach PROW 2007-2013, PROW 2014-2020. Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich mogli od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. złożyć, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw. Żądania te zostały złożone przez blisko 190 tys. rolników.

W roku 2023 wnioski o przyznanie płatności ONW złożyło 780 tys. rolników, a szacowana koperta finansowa wynosi 1,39 mld zł. W okresie od 16 października do 30 listopada 2023 r. Agencja wypłaciła zaliczki dla 734 tys. rolników (95,67 % rolników potencjalnie kwalifikujących się do zaliczek) na kwotę 1,094 mld zł.

Realizacja płatności ONW rozpoczęła się z dniem 1 grudnia 2023 r. Do dnia 30 stycznia 2024 r. Kierownicy Biur Powiatowych Agencji wydali decyzje w sprawie przyznania płatności ONW dla 343,6 tys. rolników. Ze względu na wypłacone zaliczki kwota do realizacji wynosi 67,9 mln zł.

W roku 2023 rolnicy złożyli też wnioski o przyznanie:

  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) 53,8 tys. wniosków, a szacowana koperta finansowa na realizację tych płatności wynosi 880 mln zł,
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) 16,5 tys. wniosków, a szacowana koperta finansowa na realizację tych płatności wynosi 600 mln zł,
  • płatności zalesieniowych (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020) 15,9 tys. wniosków, a szacowana koperta finansowa na realizację tych płatności wynosi 49 mln zł.

Realizacja powyższych płatności rozpoczęła się w grudniu 2023 r. Do 30 stycznia 2024 r. kierownicy Biur Powiatowych Agencji wydali decyzje w sprawie przyznania:

  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (PROW 2014–2020) dla 23,5 tys. rolników na kwotę 256,5 mln zł;
  • płatności ekologicznych (PROW 2014–2020) dla 3,7 tys. rolników na kwotę 118 mln zł;
  • płatności zalesieniowych dla 7,3 tys. wnioskujących na kwotę 18 mln zł.

ARiMR informuje, że tylko w ciągu ostatnich 10 dni kierownicy Biur Powiatowych wydali 8,3 tys. decyzji o przyznawaniu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i płatności zalesieniowych na kwotę do realizacji wynoszącą 121 mln zł.

Kierownicy Biur Powiatowych wydawali także decyzje w sprawie przyznania płatności zalesieniowych z PROW 2004-2006. Do 30 stycznia 2024 r. zostało wydanych 7,65 tys. decyzji w sprawie przyznania płatności na kwotę 61,43 mln zł.

W składanych do ARiMR wnioskach  o przyznanie płatności na rok 2023 rolnicy mogli ubiegać się także w ramach Planu strategicznego o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i płatności zalesieniowych. O przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych z PS 2023-2027 wnioski złożyło 14,8 tys. rolników, natomiast o przyznanie płatności ekologicznej z PS 2023-2027 wnioski złożyło 6,6 tys. rolników. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania płatności dla tych schematów i ich realizacja rozpocznie się w marcu 2024 r. Termin na wydanie decyzji, zgodnie z ustawą o planie strategicznym, upływa w dniu 31 maja 2024 r, a termin realizacji płatności upływa w dniu 30 czerwca 2024 r. 

image
Chaos z ekoschematami

Brakuje pieniędzy na ekoschematy! Budżet przekroczony o 30 proc. Wiemy, kiedy będą ogłoszone STAWKI

image
Dopłaty bezpośrednie 2024

Dopłaty bezpośrednie 2024: co się zmieni? O jakie płatności będą mogli ubiegać się rolnicy?

image
Rolnicy pod kreską, a dopłat nie ma 

Dopłaty bezpośrednie potrzebne rolnikom jak nigdy wcześniej! Apel o pilną wypłatę pieniędzy

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 10:21