Czy więcej rolników dostanie dopłaty do dobrostanu zwierząt?canva
StoryEditorDopłaty dla rolników

Czy więcej rolników dostanie dopłaty do dobrostanu zwierząt?

27.05.2024., 10:59h
Niemal 50 tys. rolników wnioskowało do ARiMR o dopłaty do ekoschematu "Dobrostan zwierząt". Czy w tym roku właściele największych stad dostaną dopłaty doborstanowe?

O to czy rolnictwa przewiduje zwiększenie pułapu DJP na gospodarstwo w przypadku ekoschematu dobrostan zwierząt zapytał w jednej ze swoich interpelacji poseł Zbigniew Chmielowiec (PiS). Jakie jest stanowisko Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa, w tej sprawie?

Jakie są progi DJP w ekoschematcie "Dobrostan zwierząt"?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi eko-schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach PS WPR płatność dla rolników przyznawana jest z zastosowaniem progów degresywności:

  • do 100 DJP - 100% płatności,
  • powyżej 100 DJP do 150 DJP - 75% płatności,
  • powyżej 150 DJP - brak płatności.

Dopłaty do dobrostanu zwierząt dla małych i średnich gospodarstw na życzenie samych rolników

Ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że ekoschemat Dobrostan zwierząt został skonstruowany na podstawie zgłaszanych przez rolników postulatów, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Na wniosek organizacji reprezentujących m.in. producentów świń, bydła mięsnego, bydła mlecznego czy drobiu, w celu ukierunkowania wsparcia na małe i średnie gospodarstwa rolne, wprowadzono w ekoschemacie Dobrostan zwierząt degresywność, wg której płatność dobrostanowa w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne czy opasy) przyznawana jest do 150 DJP/gospodarstwo.

Kiedy o dopłaty mogą ubiegać się gospodarstwa ze stadami powyżej 150 DJP? 

Należy jednak zaznaczyć, że degresywność płatności dobrostanowej, w ramach obowiązującego PS WPR, nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz płatności do loch lub tuczników utrzymywanych w ramach krajowego systemu jakości QAFP, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach oraz płatności w ramach praktyki polegającej na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami krajowych systemów jakości QAFP i QMP.

Siekierski: należy pamiętać o ograniczeniach budżetowych

Minister Czesław Siekierski zauważył, że w przypadku zwiększenia poziomu DJP należy mieć na uwadze, że budżet ekoschematów, w tym ekoschematu Dobrostan zwierząt, jest ściśle określony a objęcie wsparciem większej liczby zwierząt wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na środki. Budżet przeznaczony na ekoschematy stanowi minimum 25% kwoty płatności bezpośrednich na rok.

– Mając na uwadze wprowadzenie nowej płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt oraz planowany nowy ekoschemat Grunty wyłączone z produkcji, a także większe zainteresowanie rolników wnioskowaniem o ekoschemat Dobrostan zwierząt (w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku rolnicy złożyli o ok. 30% więcej wniosków), należy szczegółowo przeanalizować możliwości budżetowe dokonywania zmian w zakresie progów degresywności. Ponadto zmiany PS WPR w tym zakresie wymagałyby także akceptacji Komisji Europejskiej. Natomiast w przypadku wsparcia związanego z produkcją, płatności przysługują do sztuki zwierzęcia, a nie do DJP – napisał w odpowiedzi minister rolnictwa Czesław Siekierski.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 05:05