Dopłaty bezpośrednie 2024 na nowych zasadach. Co się zmienia w trwającej kampanii? Wyjaśnia Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w ministerstwie rolnictwaMRiRW/Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Uwaga rolnicy! Ważne zmiany w dopłatach bezpośrednich 2024 [WIDEO]

10.04.2024., 21:06h
KE wprowadza uproszczenia w Zielonym Ładzie. W związku z tym w Polsce już od tego roku zmieniają się zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Pojawiają się także nowe płatności. Jakie? Wyjaśniamy!

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w trwającej od 15 marca kampanii dopłat bezpośrednich wprowadza szereg uproszczeń w zasadach ubiegania się o te płatności.

Ugorowanie będzie płatnym ekoschematem w 2024 roku

Przede wszystkim zniesione zostało ugorowanie. Rolnicy nie będą musieli odłogować swoich 4 proc. gruntów ani uprawiać na nich bobowatych, bo ministerstwo rolnictwa uruchamia dobrowolny ekoschemat Grunty wyłączone z produkcji (wprowadzenie ekoschematu dotyczącego utworzenia obszarów nieprodukcyjnych było warunkiem KE zniesienia obowiązku ugorowania).

- Ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji” zostanie wdrożony na lata 2024-2027. Płatności będą przyznawane za wyłączenie gruntów ornych z produkcji  - do powierzchni nie większej niż 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi ok. 563 zł/ha, tj. ok. 126,52 euro/ha - wyjaśnia ministerstwo.

Resort zaznacza, że obok Polski tylko kilka krajów zdecydowało się na zamianę ugorowania na płatny ekoschemat już w tym roku.

Dodatkowy termin utrzymania okrywy glebowej

Zmianie ma ulec także wymóg GAEC 6. Jak informuje Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w ministerstwie rolnictwa, w przypadku upraw wcześniej zbieranych z pola, czyli zbóż rzepaku i rzepiku planowane jest wprowadzenie obowiązku utrzymania okrywy glebowej w okresie od zbioru plonu głównego do 15 października i dopuszczenie w tym okresie wykonania zabiegów agrotechnicznych umożliwiających wysiew roślin ozimych lub międzyplonów.

W przypadku pozostałych upraw termin utrzymania pokrywy glebowej obowiązuje od 1 listopada do 15 lutego następnego roku. Poza tym planowane jest wyłączenie z wymogów GAEC 6 upraw późno zbieranych z pola, czyli okopowych, kukurydzy na ziarno, warzyw, roślin zielarskich, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych gleby, a także upraw pod odsłonami.

Rolnik będzie mógł wybrać: albo dywersyfikacja, albo płodozmian

Z kolei w zakresie normy GAEC 7 planowane są jest umożliwienie rolnikom wyboru między zmianowaniem a dywersyfikacją. Rolnik sam zdecyduje, jak chce spełnić normę. W przypadku wyboru zmianowania na 40 proc. gruntów w ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce. Ponadto proponuje się usunięcie wymogu, aby na wszystkich gruntach w gospodarstwie taka sama uprawa w plonie głównym była prowadzona nie dłużej niż 3 lata. Zasady zmianowania nie będą obowiązywać w przypadku uprawy kukurydzy nasiennej.

Natomiast w przypadku wyboru dywersyfikacji upraw dla gospodarstw o powierzchni od 10 do 30 ha wystarczy posiadać 2 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. A powyżej 30 ha wystarczy posiadać 3 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a 2 uprawy główne więcej niż 95 proc.

Płatność dla małych gospodarstw: 225 euro/ha

Wzorem poprzedniego roku uruchomione zostaną płatności dla małych gospodarstw. Płatność zostanie wdrożona na lata 2024-2027. Warunki przyznania płatności będą zbliżone do obowiązujących w odniesieniu do kampanii 2023 r. Otrzyma je gospodarstwo do 5 hektarów, a stawka wyniesie 225 euro/ha, czyli ok. 1000 zł.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dodatkowo rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności) oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych).

Małe gospodarstwa nie będą kontrolowane

Poza tym gospodarstwa do 10 ha użytków rolnych nie będą podlegały kontroli i sankcjom związanym z realizacją norm GAEC. W praktyce oznacza to zwolnienie gospodarstw do 10 ha użytków rolnych z tych wymogów. W Polsce takich gospodarstw jest ok. 950 tysięcy.

Ale jak zastrzega ministerstwo, zmiany te musi jeszcze zatwierdzić UE. Stanie się to najwcześniej pod koniec kwietnia. I dopiero wtedy resort wdroży je do przepisów krajowych.

Materiały do pobrania: Broszura Planowane zmiany w płatnościach bezpośrednich od 2024 r.

image
Dopłaty bezpośrednie 2024

PILNE! Będą dopłaty dla małych gospodarstw w 2024 roku. Jaka stawka?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. maj 2024 16:08