Dopłaty bezpośrednie: ARiMR rozpoczęła wypłatę końcowych płatności. Jakie są stawki?Canva/Tygodnik Poradnik Rolniczy
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2023

Dopłaty bezpośrednie: ARiMR rozpoczęła wypłatę końcowych płatności. Jakie są stawki?

01.12.2023., 08:07h
ARiMR rozpoczyna wypłatę końcowych dopłat bezpośrednich i obszarowych. Jakie są stawki? O czym rolnik powinien pamiętać, żeby dostać pieniądze?

ARiMR rozpoczyna wypłatę dopłat końcowych

1 grudnia ARiMR rozpoczyna wypłatę pozostałych środków w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych. Od 16 października do 30 listopada Agencja przekazywała rolnikom zaliczki z tego tytułu. Na ich konta trafiło 9,2 mld zł. To o 2,8 mld zł mniej niż w 2022 roku. 

Jak ARiMR tłumaczy niższe zaliczki dopłat bezpośrednich?

Zapytaliśmy ministerstwo rolnictwa i ARiMR, dlaczego rolnicy dostają mniejsze zaliczki. W odpowiedzi obie instytucje poinformowały, że jest to związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej i koniecznością przeprowadzenia kontroli administracyjnych (kontrolom administracyjnym poddaje się wszystkie wnioski; nie są to kontrole na miejscu​). Więcej na ten temat TUTAJ.

Dopłaty bezpośrednie za 2023 rok: jakie stawki?

W ramach realizacji wypłat końcowych ARiMR przekaże rolnikom 7,8 mld zł. Ministerstwo rolnictwa ustaliło następujące stawki poszczególnych płatności:

 • Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) - 502,35 zł/ha
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) - 180,96 zł/ha
 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) - 280,33 zł/ha
 • Płatność do bydła - 343,46 zł/szt.
 • Płatność do krów - 439,41 zł/szt.
 • Płatność do owiec - 116,44 zł/szt.
 • Płatność do kóz - 47,84 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona - 823,91 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych - 471,53 zł/ha
 • Płatność do chmielu - 1 985,54 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 501,05 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych - 1 391,96 zł/ha
 • Płatność do pomidorów - 2 047,34 zł/ha
 • Płatność do truskawek - 1 237,42 zł/ha
 • Płatność do lnu - 463,10 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych - 134,35 zł/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia - 3,08 zł/kg
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe - 3,08 zł/kg
 • Uzupełniająca płatność podstawowa - 77,97 zł/ha

Wciąż nie ma stawek ekoschematów

Resort rolnictwa nie określił natomiast do dziś stawek za poszczególne ekoschematy i punktów. Dlaczego? Jak nam wyjaśniał rzecznik prasowy ministerstwa, że „wysokość stawek poszczególnych ekoschematów zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym w porozumieniu z Ministrem Finansów niezwłocznie po otrzymaniu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stabilnych, zweryfikowanych danych w zakresie powierzchni kwalifikującej się do wsparcia”.

Do kiedy ARiMR ma czas na wypłatę reszty dopłat bezpośrednich 2023?

ARiMR ma czas na realizację płatności końcowych do 30 czerwca 2024 roku. 

Rolniku, upewnij się, że dopłaty bezpośrednie wpłyną na Twoje konto

Jednak żeby otrzymać zaliczki dopłat bezpośrednich, rolnik musi pamiętać o ważnej kwestii. ARiMR przypomina, że przeleje pieniądze wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by sprawdzić, czy we wpisie został wskazany aktualny rachunek.

- Pieniądze środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne - zaznacza ARiMR.

Jak rolnik może zgłosić zmianę rachunku bankowego?

Rolnik jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zgłoszenia tego dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wnioski mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem poczty lub ePUAP. Należy pamiętać, że posiadaczem lub współposiadaczem wskazanego rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, musi być rolnik.

W tym roku o dopłaty bezpośrednie wnioskowało około 1,23 mln rolników. Na to wsparcie przeznaczono niemal 17 mld zł.

image
Satelitarny monitoring pól rolników

Dopłaty bezpośrednie uzależnione od zdjęć satelitarnych. Aplikacja ARiMR przyspieszy wypłatę pieniędzy

image
Dopłaty bezpośrednie 2023

Dopłaty bezpośrednie: rolnicy dostają niskie zaliczki. Jak ARiMR to tłumaczy?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 07:07