Dopłaty bezpośrednie: grunty kwalifikujące się do płatności na nowych zasadachJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie: grunty kwalifikujące się do płatności na nowych zasadach

18.06.2024., 15:30h
Obszar kwalifikujący się do przyznania dopłat bezpośrednich oraz terminy, w których trzeba wykonać dobrowolne ugorowanie to kwestie, które obejmuje rozporządzenie przygotowane przez MRiRW. Co zakłada planowana nowelizacja?

Które obszary są kwalifikowane?

Rok 2023 był pierwszym rokiem wdrażania zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz przepisów ustawowych i wykonawczych.

Praktyka stosowania przepisów rozporządzenia MRiRW z marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary wykazała wątpliwości interpretacyjne przy ich stosowaniu. W związku z powyższym ministerstwo rolnictwa proponuje doprecyzować, że za kwalifikujące się obszary, do których mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, uznaje się tylko te grunty objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi, które są jednocześnie użytkami rolnym.

Jaki będzie termin dobrowolnego ugorowania?

Kolejna zmiana została zapisana w rozporządzeniu „w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy”.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana, ze skutkiem od kampanii 2024 r., przepisów określających termin przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych na gruntach ornych ugorowanych, objętych obowiązkowym do wdrożenia przez państwa członkowskie ekoschematem dotyczącym zachowania obszarów nieprodukcyjnych, takich jak grunty ugorowane lub utworzenia nowych elementów krajobrazu oraz uchylenie przepisy rozporządzenia odnoszącego się do obowiązku ugorowania.

I tak ugorowanie w ramach dobrowolnego ekoschematu przeprowadza się w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Szacuje się, że rolnicy których obowiązywała norma GAEC 8 dobrej kultury rolnej to ok. 300 tys. rolników.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 01:45