Dopłaty bezpośrednie 2024: co się zmienia?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorNormy GAEC

Dopłaty bezpośrednie 2024 na nowych zasadach. Jest projekt zmian

29.05.2024., 17:51h
Będzie łatwiej o dopłaty bezpośrednie. Resort rolnictwa zmienia przepisy dotyczące norm GAEC 6,7 i 8. Nowe zasady będą obowiązywać jeszcze w tej kampanii. Co dokładnie się zmieni?

Zmiany w dopłatach bezpośrednich coraz bliżej. 29 maja projekt rozporządzenia zmieniającego normy GAEC został przekazany do konsultacji publicznych. Nowe przepisy upraszczające elementy Europejskiego Zielonego Ładu, które wymuszały ograniczenia w produkcji rolnej, już niebawem wejdą w życie.

Dopłaty bezpośrednie 2024: co się zmienia?

Zmiany objęte projektem rozporządzenia dotyczą poniższych norm warunkowości:

Norma GAEC 6 – Minimalna pokrywa glebowa w najwrażliwszych okresach

Projekt rozporządzenia wprowadza nowy - jeden dla wszystkich upraw - okres utrzymania okrywy glebowej, tj. od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października roku, w którym zebrano tę uprawę w plonie głównym.

Wprowadzono również przepis, że w okresie utrzymania okrywy glebowej (od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października danego roku), możliwa jest przerwa na wykonanie zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin ozimych, trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie.

Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (trawy na gruntach ornych, międzyplony, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami, uprawy główne znajdujące się do 15 października na polu), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem.

Norma GAEC 7 – Zmianowanie i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych

Projekt rozporządzenia wprowadza uproszczenie, które daje rolnikom wybór, czy chcą realizować wymogi normy GAEC 7 za pomocą zmianowania tj. określonego następstwa upraw roślin, czy za pomocą dywersyfikacji upraw tj. zróżnicowania upraw.

W przypadku wyboru zmianowania upraw:

  • na 40% gruntów ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce;
  • na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie, taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata.

W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw:

  • w przypadku gospodarstw o powierzchni powyżej 10 do 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać dwie uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%;
  • w przypadku gospodarstw o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95%.

Ponadto w rozporządzeniu proponuje się wyłączenie z obowiązku zmianowania powierzchni gruntów ornych, na których prowadzona jest plantacja nasienna kukurydzy.

Norma GAEC 8 – Minimalny udział powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, zachowanie elementów krajobrazu oraz zakaz przycinania drzew i żywopłotów w okresie lęgowym ptaków

Projekt rozporządzenia znosi obowiązek przeznaczenia co najmniej 4 proc. powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne – tzw. „ugorowanie”.

Proponowane zmiany będą miały zastosowanie do wniosków składanych w trwającej kampanii 2024 r.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 06:38