Dopłaty bezpośrednie: ministerstwo podało STAWKI ekoschematówJustyna Czupryniak/Canva/TPR
StoryEditorZnamy stawki ekoschematów!

Dopłaty bezpośrednie: ministerstwo podało STAWKI ekoschematów

20.02.2024., 18:00h
Ministerstwo rolnictwa wreszcie opublikowało propozycję stawek ekoschematów obszarowych, które będą wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Ile pieniędzy otrzymają rolnicy?

Rolnicy od miesięcy czekają na stawki ekoschematów. Ministerstwo rolnictwa i ARiMR zwlekały z ogłoszeniem wysokości tych płatności, z uwagi na opóźnienia w liczeniu powierzchni i liczby zwierząt zadeklarowanych. Poza tym okazało się, że zapotrzebowanie na ekoschematy przekroczyło budżet o 30 proc.

Jakie są stawki za ekoschematy?

Dopiero dziś ministerstwo rolnictwa opublikowało projekt rozporzadzenia ws. stawek ekoschematów, które będą wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich za 2023 rok.

  • Stawka płatności do obszarów z roślinami miododajnymi wynosi 1240,76 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  • Stawka płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi wynosi 103,56 zł za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki służącej zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi na obszarze zatwierdzonym do tej płatności.
  • Stawka płatności do integrowanej produkcji roślin wynosi 1346,40 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  • Stawka płatności do biologicznej ochrony upraw wynosi 414,29 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  • Stawka płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych wynosi 291,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Nie ma jeszcze stawek za dobrostan zwierząt. 

​Stawki za ekoschematy jednak nie są niższe

Okazuje się jednak, że stawki te nie różnią się mocno od proponowanych wcześniej przez ministerstwo. Przypomnijmy, że pierwotnie 1 punkt w Ekoschemacie Dobrostan zwierząt i Rolnictwo węglowe miał stanowić równowartość 22,47 euro (104 zł przy kursie euro z 30 września 2023 rok, który wynosił 4,6283 zł). Rolnik, który zdecydował się na obszary z roślinami miododajnymi miał otrzymać 269,21 euro/ha (1246 zł). Z kolei za ​retencjonowanie wody na TUZ miało być 63,15 euro/ha (292 zł), za Integrowaną Produkcję Roślin: 292,13 euro/ha (1352 zł), a za biologiczną ochronę upraw: 89,89 euro/ha (416 zł).

Na ekoschematy zabrakło 750 mln zł. Ministerstwo przesuwa pieniądze m.in. z dobrostanu zwierząt

W uzasadnieniu do rozporządzenia ministerstwo rolnictwa zaznacza, że w planie dla kampanii 2023 r., przyjęto łączną powierzchnię 10 515 900 ha na ekoschematy obszarowe (wraz z praktykami ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi), dla której założono orientacyjną pulę środków w łącznej wysokości 602,1 mln euro.

Ale, jak zaznacza ministerstwo, ponieważ na tej samej powierzchni mógł być realizowany więcej niż jeden ekoschemat, łączna deklarowana powierzchnia pod ekoschematami obszarowymi w kampanii 2023 r. obejmuje obszar ponad 11 mln ha, co stanowi ok. 105% w odniesieniu do powierzchni prognozowanej w Planie.

- Niemniej jednak ww. powierzchnia przy założeniu utrzymania planowanych stawek, przekładałaby się na wykorzystanie budżetu w wysokości ok. 127% w odniesieniu do budżetu planowanego na realizację ekoschematów obszarowych w kampanii 2023 r. - tłumaczy resort.

Dlatego aby możliwa była realizacja płatności w ramach ekoschematów obszarowych po stawkach planowanych, należy na ten cel zapewnić dodatkowo ok. 161,3 mln euro, czyli 748 mln zł. Resort rolnictwa dokonał więc pewnych przesunięć w puli środków na dopłaty bezpośrednie i płatności dla małych gospodarstw. Ministerstwo uzupełni też budżet ekoschematów obszarowych pieniędzmi z ekoschematu Dobrostan zwierząt.

- Z dostępnych danych ARiMR wynika, że potrzeby budżetowe dla ekoschematu Dobrostan zwierząt są niższe i istnieje duże ryzyko, że w przypadku niezastosowania redukcji dla tego ekoschematu budżet nie zostałby wykorzystany w 100%. Oznacza to przeniesienie na ekoschematy obszarowe ok. 61,3 mln euro, czyli 283, 6 mln zł ze środków z ekoschematu Dobrostan zwierząt - tłumaczy MRiRW.

W wyniku zaproponowanych przesunięć środków, budżet na ekoschematy obszarowe wyniesie 760,3 mln euro, czyli 3,5 mld zł. 

Ekoschematy powierzchniowe w marcu, dobrostan zwierząt dopiero w połowie kwietnia

Niestety, rolnicy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Pierwsze pieniądze z ekoschematów powierzchniowych wpłyną na ich konta najwcześniej w marcu. Decyzje będą wydawane dopiero od 26 lutego. Dużo dłużej na przelew poczekają hodowcy. Za dobrostan ARiMR rozpocznie wypłaty dopiero w połowie kwietnia.

- Od marca dla 340 tys. rolnikom, którzy deklarowali płatności do ekoschematów powierzchniowych będą wypłacane środki na konta. Natomiast 94 tys. rolnikom, którzy deklarowali ekoschematy związane z dobrostanem, płatności będą wypłacane od połowy kwietnia – tłumaczył wiceprezes ARiMR Leszek Szymański.  

Do kiedy ARiMR ma czas na wypłatę dopłaty bezpośrednich i ekoschematów?

Termin na wydanie decyzji, zgodnie z ustawą o planie strategicznym, upływa w dniu 31 maja 2024 r, a termin realizacji płatności upływa w dniu 30 czerwca 2024 r. 

Jakie są stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok?

2 października minister rolnictwa opublikował także stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Znajdziesz je w poniższym artykule:

image
Stawki dopłat bezpośrednich 2023

Dopłaty bezpośrednie 2023: znamy oficjalne STAWKI

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. kwiecień 2024 15:28