Tylko 5 podmiotów wydaje certyfikaty QMP.Magdalena Szymańska
StoryEditorCERTYFIKAT QMP

Dopłaty do dobrostanu bydła: ile kosztuje certyfikat QMP?

25.06.2024., 17:00h
Hodowcy bydła mogą starać się o pieniądze za realizację praktyki dobrostanowej związanej z utrzymywaniem zwierząt zgodnie z systemem QMP. Taki certyfikat wydaje tylko pięć firm.

Kto wydaje certyfikat QMP?

Na prośbę naszych Czytelników – hodowców bydła, którzy chcą skorzystać z płatności dobro­stanowych za utrzymywanie zwierząt zgodnie z systemem QMP, informujemy, że obecnie jest pięć jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach systemu QMP. Są to:

  • Biocert Mało­polska z Krakowa,
  • Kiwa Cobico z Przebiaczan,
  • eCO2 z Olsztyna,
  • TÜV SÜD Polska,
  • Centrum Jakości AgroEko z Warszawy. 

Każda z firm ma swój cennik certyfikacji, który jest uzależniony od liczby sztuk bydła, którego dotyczy. Ceny za wydanie certyfikatu dla stada liczącego do 20 sztuk wahają się od 1400 do 1600 zł brutto. Wybór jednostki leży w gestii rolnika. Nie ma tutaj regionalizacji. Warto prześledzić cenniki, skontaktować się z firmą certyfikującą i wybrać najlepszą ofertę. Certyfikat jest przyznawany na 12 miesięcy. Płatności, jakie należy uregulować, to koszt audytu, który jest zgodny z cennikiem danej jednostki certyfikującej, oraz koszt administracyjny na rzecz administratora systemu, tj. Polskiego Związku Producentów Bydła Mięsnego, który wynosi 9,50 zł netto za każdą sztukę bydła na certyfikacie.

Jak długo czeka się na certyfikat?

Jak podaje PZPBM na swojej stronie internetowej, czas oczekiwania na certyfikat wynosi obecnie około 2–3 tygodni. Tak więc warunkiem przystąpienia do tego ekoschematu dla rolników, którzy nie są jeszcze w systemie, jest zatwierdzenie nowelizacji, ponieważ termin na składanie wniosków o dopłaty mija 1 lipca.

Ile dopłaty od krowy w certyfikacie QMP?

Za realizację praktyki dobrostanowej związanej z utrzymywaniem zwierząt zgodnie z systemem QMP do każdej krowy mamki będzie należało się około 250 zł, a do opasa – 130 zł. Jest to praktyka oddzielna od innych i może być realizowana niezależnie, bez powiązania z powiększoną powierzchnią bytową, pod warunkiem że bydło nie jest utrzymywane na uwięzi.

Głównymi wyróżnikami systemu QMP są:

  • chów bezuwięziowy,
  • opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy,
  • stała współpraca z lekarzem weterynarii w zakresie opracowania planu poprawy zdrowia bydła.

Jak podaje PZPBM, obecnie bydło z certyfikatem QMP skupują trzy ubojnie: OSI Poland Foodworks, Zakład Mięsny „Wierzejki” oraz Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki.

Warto się zastanowić nad opłacalnością bycia w systemie.

Nowelizacja przepisów

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o taką płatność może ubiegać się rolnik, który uczestniczy w danym systemie i w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej ma już certyfikat potwierdzający, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu. W nowelizacji zaproponowano zniesienie wymogu posiadania takiego certyfikatu na dzień składania wniosku i wprowadzenie przepisu, który nakłada obowiązek jego posiadania w tym roku do 30 września 2024 r. Natomiast w kolejnych latach do 31 lipca.

Magdalena Szymańska

fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 21:22