Dopłaty do nawozów: ARiMR zwiększa tempo wypłat. Ilu rolników dostało przelew?K. Sierszeńska/Topagrar
StoryEditorIlu rolników dostało dopłaty do nawozów?

Dopłaty do nawozów: ARiMR zwiększa tempo wypłat. Ilu rolników dostało przelew?

15.09.2023., 15:45h
Tempo wypłat do nawozów jest naprawdę imponujące. W ciągu pięciu dni ARiMR wysłała rolnikom ponad 730 mln zł. Ilu z nich już otrzymało przelew?

ARiMR zwiększa tempo wypłat do nawozów

ARiMR od 11 września 2023 r. wypłaca dopłaty do nawozów. Tylko przez tydzień na konta ponad 91 tys. rolników trafiło prawie 732 mln zł. To oznacza, że 26 proc. rolników, którym należy się wsparcie już je otrzymała. Jeśli ARiMR utrzyma takie tempo, to w ciągu najbliższych 3 tygodni wszyscy rolnicy otrzymają wsparcie. Gorzej wygląda natomiast realizacja dopłat do zbóż i rzepaku. Piszemy o tym TUTAJ

W sumie o dopłaty do nawozów wystąpiło w tym roku ok. 350 tys. rolników, głównie z Mazowsza, Lubelszczyzny i Wielkopolski. Nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2023 r.

Do kiedy ARiMR ma czas na wypłatę dopłat do nawozów?

Na wypłatę dopłat do nawozów ARiMR ma czas do 31 grudnia 2023 roku. Taki termin zastrzegła Komisja Europejska. 

Jakie są stawki dopłat do nawozów?

Rolnicy otrzymają dopłaty w wysokości 500 zł do hektara upraw rolnych oraz 250 zł do hektara łąk i pastwisk. Pomoc przysługuje do 300 ha.

Jak ARiMR wyliczy rolnikowi dopłatę do nawozów?

ARiMR informuje, że do wyliczenia wysokości dopłaty zastosuje specjalny dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) ARiMR pomnoży przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

Po drugie, ARiMR ustali iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymane wyniki zostaną porównane, a mniejsza z otrzymanych kwot trafi do rolnika. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld zł. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Jakie są średnie ceny nawozów przyjęte przy dopłatach do nawozów?

Podobnie jak to było w poprzedniej pomocy do nawozów, wysokość wsparcia zależy od średniej ceny danego typu nawozu ogłoszonej przez ministra rolnictwa. Jak kształtują się te ceny, podajemy w tabeli.

image

Średnie ceny nawozów wg MRiRW

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 03:42