Dopłaty do nawozów: ekspresowe tempo wypłaty pieniędzy przez ARiMREnvato
StoryEditorDopłaty do nawozów trafiają do rolników

Dopłaty do nawozów: ekspresowe tempo wypłaty pieniędzy przez ARiMR

13.09.2023., 16:30h
ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat do nawozów. Tempo wypłat jest ekspresowe - w trzy dni ponad 41 tysięcy rolników dostało pieniądze. Ile trafiło na ich konta?

41 tysięcy rolników dostało dopłaty do nawozów

Od 11 września 2023 r. trwa wypłata dopłat do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez), które rolnicy kupili w okresie od 16 maja 2022 r. do 15 maja 2023 r. Agencja przyjęła 351 tys. wniosków o wypłatę wsparcia. W trzy dni na konta 41,2 tys. rolników zostało przelane 371 mln zł. To znaczy, że ok. 12 proc. ubiegających się o dopłaty już je otrzymało.

[AKTUALIZACJA: 14.09.2023, godz. 11.00] Minister rolnictwa Robert Telus w czwartek rano poinformował, że na konta rolników z tytułu dopłat do nawozów trafiło już 460 mln zł. 

[AKTUALIZACJA: 14.09.2023, godz. 16.00] ARiMR w czwartek po południu poinformowała, że na konta 75 tysięcy rolników z tytułu dopłat do nawozów trafiło już 625 mln zł. 

Czy ARiMR utrzyma tak szybkie tempo wypłat? Całkiem możliwe! Wszak do wyborów pozostał już tylko miesiąc.

Co musiał zrobić rolnik, by otrzymać dopłaty do nawozów?

Rolnicy, którzy chcieli, by ich wnioski o przyznanie dofinansowania do nawozów zostały rozpatrzone pozytywnie musieli złożyć wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2023. Wnioskodawcy musieli również mieć nadany numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Do wniosku konieczne było także dołączenie kopii faktur, ich duplikatów lub imiennych dokumentów księgowych potwierdzających transakcję, dlatego podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

W jaki sposób obliczane są dopłaty do nawozów?

Wysokość wsparcia dla rolników jest obliczana przy użyciu dwustopniowego algorytmu.

Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia). 

Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki są porównywane, a mniejsza z otrzymanych kwot trafia do rolnika.

Oprac. Justyna Czupryniak

źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 11:31