Dopłaty do wapnowania: 300 mln zł wydane. Czy będzie kolejny nabór?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty

Dopłaty do wapnowania: 300 mln zł wydane. Czy będzie kolejny nabór?

01.07.2024., 13:30h
MKiŚ stanowczo odpowiada, że nie przewiduje nowego naboru wniosków o dopłaty do wapnowania. Jaki jest powód?

Rolnicy chcieli kolejnego naboru wniosków o dopłaty do wapnowania

W maju KRiR wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska z prośbą o podjęcie działań mających na celu uruchomienie kolejnego naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie. Rolnicy proponowali również przesunięcie środków finansowych z województw, w których zainteresowanie naborem było mniejsze, do województw, w których zainteresowanie naborem było większe, a zasób środków przeznaczonych na ten cel został wyczerpany.

Teraz okazuje się, że nie masz szans na pozytywne rozpatrzenie ich próśb.

NFOŚiGW nie przewiduje kolejnego naboru wniosków o dopłaty do wapnowania

Jak wynika z odpowiedzi na wniosek skierowany przez KRIR do MKiŚ kolejnego naboru wniosków o dopłaty do wapnowania nie będzie. Jak się okazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 3 mld zł na realizacje ww. programu.

W celu najbardziej korzystnego zagospodarowania środków podejmowano działania, których celem była modyfikacja programu, m.in.: poszerzono katalog beneficjentów o właścicieli użytków rolnych o areale powyżej 75 ha.

Okazuje się, że końcowy etap realizacji omawianego programu właśnie się rozpoczął ze względu na fakt wyczerpania alokacji, która jest w nim dostępna.

Kiedy nastąpiła ostateczna redystrybucja środków?

Ostateczny transfer dochodów został przeprowadzony 26 kwietnia br. Wówczas nastąpił proporcjonalny podział pozostałych środków pomiędzy potrzebujących wnioskodawców.

Oszczędności stanowiły 77,3776% łącznego zapotrzebowania na dodatkowe środków, które otrzymał każdy z beneficjentów NFOŚiGW.

Dlaczego nie jest możliwe przeprowadzenie kolejnego naboru?

W związku z tym, że budżet Programu jest obecnie wyczerpany, NFOŚIGW nie przewiduje przeprowadzenia kolejnych naborów. Ponadto Fundusz jest obciążony finansowaniem zadań wynikających z obowiązku ustawowego, a w szczególności corocznymi wpłatami na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i to również uniemożliwia zwiększenie kwoty.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: mir.krakow.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 08:26