Dotacje na bioasekurację 2023: nawet do 100 tys. zł. Jakie warunki?Dominika Stancelewska
StoryEditorDotacje z Planu strategicznego WPR

Dotacje na bioasekurację 2023: nawet do 100 tys. zł. Jakie warunki?

05.09.2023., 14:00h
Od 7 września rolnicy mogą składać wnioski o dotacje na bioasekurację gospodarstw utrzymujących świnie. Maksymalnie rolnik może otrzymać do 100 tys. zł. Na co można przeznaczyć te pieniądze? Komu ARiMR przyzna dotacje?

We wrześniu ARiMR przyjmuje wnioski na dotacje na bioaskurację

Od 7 września do 6 października 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeprowadzi nabór wniosków na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF” z PS 2023–2027. Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy średniorocznie utrzymują nie mniej niż 50 świń lub prowadzą hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych.

Zwierzęta powinny być zarejestrowane przy nieruchomości objętej inwestycją. Rolnik musi być jej właścicielem albo posiadaczem zależnym, tj. np. dzierżawcą, co najmniej od dnia złożenia wniosku o wsparcie.

Do 100 tys. zł dotacji na bioasekurację: na co można wydać?

Dotacja może wynieść nie więcej niż 100 tys. zł, a refundacja obejmie maksymalnie 80% kosztów jednostkowych.

Pomoc ustalono:

 • do ogrodzenia na 320 zł/m,
 • bramę – 2860 zł/bramę,
 • furtkę – 970 zł/furtkę.

Jeśli rolnik zdecyduje się na utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę oraz zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt, powinien ponieść koszty kwalifikowane na poziomie minimum 20 tys. zł.

Na jakich warunkach ARiMR przyzna dotację na bioasekurację gospodarstwa rolnego?

Średnioroczny stan świń ustala się, dzieląc sumę liczb świń utrzymywanych przez rolnika każdego dnia w okresie 365 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia naboru (tj. do 6 września) przez 365. Agencja bazuje na danych zawartych w IRZ. Jeśli rolnik prowadził chów lub hodowlę świń w krótszym okresie, stan średni liczy się w stosunku do tego okresu.

Ogrodzenie powinno otoczyć chlewnię wraz z terenem koniecznym do obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi. Powinno mieć wysokość co najmniej 1,5 m i być na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem. Ogrodzenie można wykonywać dopiero po dniu złożenia wniosku o pomoc. Zadaszona niecka musi być funkcjonalnie związana z chlewnią, a jej wykonanie powinno być powiązane z jej budową, przebudową lub remontem. Inwestycja w wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji musi objąć w szczególności zakup lub montaż bramy, kurtyny lub tunelu. Z kolei wsparcie na zapewnienie dezynfekcji osobom, które zajmują się obsługą świń, powinno być związane z przebudową, rozbudową lub remontem chlewni albo budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią.

Hodowla ras rodzimych i czystych

Zgodnie z wytycznymi, rolnik prowadzi hodowlę świń ras rodzimych objętych programami ochrony zasobów genetycznych, jeżeli na dzień złożenia wniosku posiada ważną umowę zawartą z jednostką prowadzącą księgi hodowlane dla tych zwierząt lub w roku złożenia wniosku o pomoc albo rok wcześniej rolnikowi przyznano płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne na zachowanie lokalnych ras świń. W przypadku hodowli świń ras czystych wymaga się, aby w dniu złożenia wniosku rolnik posiadał ważną umowę zawartą z jednostką prowadzącą księgi hodowlane dla takich zwierząt.

Kto dostanie pieniądze na budowę magazynu do słomy?

O refundację budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy mogą wnioskować jedynie rolnicy, którzy utrzymują zwierzęta na ściółce. Jego rozmiar zależy od rocznego zużycia słomy wykorzystywanej na ściółkę w przeliczeniu na jedno zwierzę wyrażonego w metrach sześciennych. Magazyn powinien być wyposażony w dwie zamykane bramy wjazdowe, a dostęp do niego być zabezpieczony ogrodzeniem.

Ładowność planowanych ze wsparcia silosów ma być dostosowana do liczby świń utrzymywanych na nieruchomości objętej inwestycją i ich zapotrzebowania na paszę.

Za co ARiMR przyzna punkty?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie czterech kryteriów wyboru: 

 • średnioroczna liczba świń w stadzie zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją:

 • - nie mniej niż 50 i nie więcej niż 800 – przyznaje się 6 punktów,

 • - powyżej 800 i nie więcej niż 1200 – 4 punkty,

 • - powyżej 1200 – 2 punkty;

 • rodzaj inwestycji:

 • - budowa, przebudowa lub remont niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 1 punkt;

 • - przebudowa, rozbudowa lub remont chlewni, budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, w celu umożliwienia zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń – 3 punkty;

 • realizacji inwestycji przez rolnika, który prowadzi hodowlę świń ras czystych lub rodzimych – 6 punktów.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które uzyskały co najmniej 2 punkty

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. maj 2024 21:02