Canva
StoryEditorEKOSCHEMATY

Ekoschematy: siła wyższa a wymieszanie obornika z glebą. Kiedy może to uratować dopłaty?

21.11.2023., 16:30h
Zgodnie z informacją przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), rolnicy biorący udział w programie muszą złożyć w ARiMR do dnia 7 listopada zdjęcia geotagowane lub oświadczenia, które potwierdzą zrealizowanie wymienionych praktyk.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych i inne

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o dopłaty z tytułu realizacji takich praktyk, jak: „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji” oraz „Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe” w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe”, powinni złożyć w ARiMR do 7 listopada zdjęcia geotagowane lub oświadczenia potwierdzające wykonanie tych zabiegów.

Można liczyć na taryfę ulgową. W jakich przypadkach?

Jeżeli nie zrobili tego, ponieważ wykonanie wspomnianych czynności nie było możliwe z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności nadmiernego uwilgotnienie gleby, to, w opinii ministerstwa rolnictwa, będą potraktowani ulgowo. Zachodzą bowiem przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Muszą jednak niezwłocznie zgłosić ten fakt do kierownika biura powiatowego ARiMR. W sytuacji uznania ich przypadku za działanie siły wyższej nie stracą prawa do otrzymania pomocy.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 11:57