Płatność dla małych gospodarstw 2024: jaka stawka? Jak i kiedy złożyć wniosek?Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Płatność dla małych gospodarstw 2024: jaka stawka? Jak i kiedy złożyć wniosek?

12.04.2024., 15:22h
W tym roku, w ramach dopłat bezpośrednich, rolnicy będą mogli ubiegać się o płatność dla małych gospodarstw. Jaka będzie stawka wsparcia? Jak i kiedy złożyć wniosek? Wyjaśniamy!

Płatność dla małych gospodarstw w 2024 roku: jaka stawka?

W 2024 roku rolnicy będą mogli się ubiegać o płatność dla małych gospodarstw w ramach dopłat bezpośrednich. Płatność ta zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Jak informuje ministerstwo rolnictwa warunki przyznania tego wsparcia będą zbliżone do obowiązujących w odniesieniu do kampanii 2023 r. Otrzyma je gospodarstwo do 5 hektarów, a stawka wyniesie 225 euro/ha, czyli ok. 1000 zł.

Jak wnioskować o płatność dla małych gospodarstw?

Na uruchomienie płatności dla małych gospodarstw musi się jeszcze zgodzić Komisja Europejska. Co zatem mają zrobić rolnicy, którzy chcieliby ubiegać się o to wsparcie? Składać wniosek na starych zasadach czy czekać aż Bruksela zatwierdzi zmianę? 

Ministerstwo rolnictwa tłumaczy, że w 2024 r. podobnie, jak w kampanii 2023 r.:

  • rolnik musi złożyć wniosek w podstawowym terminie na obecnie obowiązujących zasadach,
  • dopiero z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów będzie mógł zawnioskować o Płatność dla małych gospodarstw w formie zmiany złożonego wcześniej wniosku

Resort wyjaśnia, że jeżeli rolnik nie spełni warunków do Płatności do małych gospodarstw, rozpatrzony będzie wniosek podstawowy o przyznanie płatności bezpośrednich. Dodatkowo termin na wnioskowanie o wsparcie będzie wydłużony.

Natomiast od 2025 r. rolnik będzie mógł zawnioskować o płatność dla małych gospodarstw w podstawowym terminie, poprzez zaznaczenie właściwego „okienka” we wniosku.

Ministerstwo rolnictwa zastrzega, że w przypadku niezatwierdzenia przez KE zmian Planu, wniosek o przyznanie Płatności do małych gospodarstw pozostanie bez rozpoznania i rozpatrywany będzie wniosek podstawowy o przyznanie płatności bezpośrednich.

O płatności dla małych gospodarstw od 7:55

 

O jakie dopłaty mogą się ubiegać rolnicy razem z dopłatą dla małych gospodarstw?

Warto pamiętać, że rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności) oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych).

- Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności - tłumaczy ministerstwo rolnictwa. 

W ubiegłym roku o to wsparcie ubiegało się 200 tys. gospodarstw. 

image
Dopłaty do ugorowania

Ugorowanie będzie ekoschematem w 2024 roku. Jakie STAWKI dopłat do hektara?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 04:59