Rolnicy mogą ubiegać się o środki z premia dla małych gospodarstw.Magdalena Szymańska
StoryEditorpieniądze

Płatność dla małych gospodarstw: do kiedy złożyć wniosek w ARiMR? [POBIERZ]

03.07.2024., 16:00h
Aplikacja eWniosekPlus umożliwia już wnioskowanie o przyznanie płatności do małych gospodarstw.

Jak złożyć wniosek o dopłatę?

Aby to zrobić, we wniosku o przyznanie płatności na rok 2024 w sekcji: Załączniki, należy wybrać załącznik: Z0296 – Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, którego wzór znajduje się na stronie internetowej ARiMR. O tę płatność mogą wnioskować rolnicy użytkujący do 5 ha użytków rolnych.

Kwota wsparcia wynosi równowartość 225 euro/ha, tj. maksymalnie 1125 euro na gospodarstwo.

Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Aczkolwiek rolnicy ubiegający się o tę płatność dodatkowo mogą wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności zalesieniowe) – jeżeli spełniają warunki ich przyznania.

Agencja zaznacza, że aby ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, trzeba najpierw złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich – w podstawowym terminie do 1 lipca – a następnie, do 31 sierpnia 2024 r. złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw. To się nie zmieniło, pomimo tego, że do 1 lipca jest jeszcze trochę czasu i teoretycznie można by było od razu wnioskować o płatność dla małego gospodarstwa oraz pozostałe niewykluczone przez nią dopłaty. Rolnicy, którzy będą chcieli zrezygnować z płatności dla małych gospodarstw, mogą wycofać ten wniosek również do końca sierpnia br.

Rolnicy mogą także wnioskować o płatność do ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”

Wyniesie ona około 126,52 euro/ha. Dotyczy gruntów ornych wyłączonych z produkcji do powierzchni nie większej niż 4%. Na gruntach wyłączonych z produkcji obowiązuje również zakaz wypasu i koszenia oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin. Tego ekoschematu nie można realizować na gruntach ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone z PROW 2014–2020 oraz zobowiązań dotyczących płatności ekologicznych z tego PROW oraz PS 2023–2027.

Przyjęte przepisy umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach nowego ekoschematu lub wprowadzenie zmian we wcześniej złożonych wnioskach w terminie do 31 sierpnia 2024 r. Do gruntów objętych tym ekoschematem należy się podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników oraz uzupełniająca płatność podstawowa.

O płatność do małych gospodarstw oraz do ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”, będzie można wnioskować także w kolejnych latach, aż do końca tego okresu programowania WPR, czyli do 2027 r. włącznie.

Magdalena Szymańska

fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 07:24