Płatność dla małych gospodarstw: do kiedy złożyć wniosek za 2024?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Płatność dla małych gospodarstw: do kiedy złożyć wniosek za 2024?

18.04.2024., 10:18h
W tym roku, w ramach dopłat bezpośrednich, rolnicy będą mogli ubiegać się o płatność dla małych gospodarstw. Będą jednak musieli złożyć dwa wnioski. Dlaczego? W jakim terminie? Wyjaśniamy!

Płatność dla małych gospodarstw w 2024 roku: jaka stawka?

W 2024 roku rolnicy będą mogli się ubiegać o płatność dla małych gospodarstw w ramach dopłat bezpośrednich. Płatność ta zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Jak informuje ministerstwo rolnictwa warunki przyznania tego wsparcia będą zbliżone do obowiązujących w odniesieniu do kampanii 2023 r. Otrzyma je gospodarstwo do 5 hektarów, a stawka wyniesie 225 euro/ha (maksymalnie 1125 euro), czyli ok. 1000 zł/ha.

Stawka ta przewyższa planowany łączny poziom dwóch najpowszechniej stosowanych płatności bezpośrednich, tj. podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, dzięki czemu rozwiązanie to staje się atrakcyjne dla znacznej części małych gospodarstw - tłumaczy ministerstwo rolnictwa. Ale dodaje, że dopłata ta jest niższa od łącznego poziomu płatności, jakie rolnik może uzyskać decydując się ekoschematy.

Dopłaty dla małych gospodarstw: w tym roku rolnik musi złożyć dwa wnioski

Na uruchomienie płatności dla małych gospodarstw musi się jeszcze zgodzić Komisja Europejska. Ale rolnicy, którzy chcą w tym roku otrzymać tę dopłatę nie powinni czekać aż Bruksela zatwierdzi zmianę. Jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o Planie Strategicznym, żeby złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw, rolnik musi najpierw złożyć wniosek o przyznanie podstawowych dopłat w podstawowym terminie, czyli do 15 maja. Dopiero od 2025 r. o płatność dla małych gospodarstw rolnik będzie mógł zawnioskować poprzez zaznaczenie właściwego „okienka” we wniosku (bez potrzeby składania dodatkowego dokumentu). 

Do kiedy złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw za 2024?

W nowelizacji ustawy rząd proponuje, by rolnicy mogli złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw od momentu ogłoszenia naboru przez ARiMR do dnia 31 sierpnia 2024 r. 

- Termin ten z jednej strony zapewni beneficjentom wsparcia odpowiedni czas na podjęcie decyzji i złożenie wymaganych dokumentów, a z drugiej strony pozwoli ARiMR na rozpatrzenie złożonych dokumentów w czasie, który nie zagraża terminowemu rozpoczęciu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich, tj. najwcześniej od dnia 16 października 2024 r. - tłumaczy ministerstwo. 

Co jeśli rolnik nie spełni warunków dopłat dla małych gospodarstw?

Resort wyjaśnia, że jeżeli rolnik nie spełni warunków do Płatności do małych gospodarstw, rozpatrzony będzie wniosek podstawowy o przyznanie płatności bezpośrednich. Dodatkowo termin na wnioskowanie o wsparcie będzie wydłużony.

Ministerstwo rolnictwa zastrzega, że w przypadku niezatwierdzenia przez KE zmian Planu, wniosek o przyznanie Płatności do małych gospodarstw pozostanie bez rozpoznania i rozpatrywany będzie wniosek podstawowy o przyznanie płatności bezpośrednich.

O płatności dla małych gospodarstw od 7:55

 

O jakie dopłaty mogą się ubiegać rolnicy razem z dopłatą dla małych gospodarstw?

Warto pamiętać, że rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności) oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych). 

Ponad połowa gospodarstw w Polsce ma poniżej 5 ha

W ubiegłym roku o to wsparcie ubiegało się 200 tys. gospodarstw. W Polsce gospodarstwa o powierzchni do 5 ha stanowią  ok. 51% wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, a jednocześnie dysponują zaledwie ok. 12 proc. powierzchni gruntów rolnych w Polsce. Dlatego też wprowadzane rozwiązanie będzie stanowiło istotne uproszczenie dla znacznej grupy beneficjentów, przy stosunkowo niewielkim wpływie na całkowitą produkcję rolniczą.

image
Dopłaty do ugorowania

Ugorowanie będzie ekoschematem w 2024 roku. Jakie STAWKI dopłat do hektara?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. maj 2024 02:43