Dopłaty do ugorowania: kto może skorzystać z nowego ekoschematu?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorGrunty wyłączone z produkcji

Ponad 560 zł/ha dopłaty do ugorowania. Jakie są warunki nowego ekoschematu?

15.04.2024., 10:13h
Już w tym roku ugorowanie staje się ekochematem ze stawką płatności w wysokości ok. 563 zł/ha. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z niewykorzystanych środków na Dobrostan zwierząt. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dopłatę?

Komitet Monitorujący Planu Strategicznego opublikował uchwały w sprawie zmian zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia nowego ekoschematu: Grunty wyłączone z produkcji oraz dokonanie zmian w innych rozdziałach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które są konsekwencją.

- Utworzenie nowego ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji ma na celu uproszczenie przepisów WPR i jest odpowiedzią na sytuację kryzysową w rolnictwie europejskim. Ponadto, obszary ugorowane korzystnie oddziałują na środowisko, w szczególności korzystnie wpływają na różnorodność biologiczną terenów rolniczych. Interwencja przyczyni się również do ograniczenia stosowania pestycydów, poprzez wprowadzenie zakazu ich stosowania – napisał Komitet Monitorujący PS WPR w swojej uchwale.

O wprowadzeniu nowego ekoschematu pisaliśmy już 8 kwietnia jako pierwsi w artykule: Ugorowanie będzie ekoschematem w 2024 roku. Jakie STAWKI dopłat do hektara?

Dopłaty do ugorowania: kto może skorzystać z nowego ekoschematu?

Ekoschematowi będzie towarzyszyć płatność, która będzie przyznawana:

  • rolnikom aktywnym zawodowo;
  • za przeznaczenie powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary wyłączone z produkcji, na których nie jest prowadzona produkcja (w tym wypas i koszenie) w terminie od 1 stycznia do 31 lipca;
  • do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Grunty wyłączone z produkcji: jaka stawka dopłaty?

Szacowana stawka płatności (podstawowa) wynosi ok. 563 zł/ha, czyli ok. 126,52 EUR/ha. Przewiduje się, że corocznie wsparciem objętych będzie ok. 217 tys. ha gruntów ornych.

Ale w zależności od zainteresowania ekoschematem, faktyczna stawka może być niższa lub wyższa (w granicach stawki minimalnej i maksymalnej). W związku z tym w celu zachowania elastyczności w zakresie wdrażania ekoschematu proponuje się ustanowienie stawki minimalnej i maksymalnej:

  • Stawka minimalna stanowi 70% stawki podstawowej, czyli 394,1 zł/ha, czyli ok. 88,56 EUR/ha.
  • Stawka maksymalna stanowi 110% stawki podstawowej, czyli 619 zł/ha, czyli. ok. 139,10 EUR/ha i nie przekracza kwoty wyliczonej przez IERiGŻ-PIB na podstawie rachunku utraconych dochodów, poniesionych kosztów i dodatkowych korzyści.

Dopłaty do ugorowania finansowane z "Dobrostanu zwierząt"

Ze względu na to, że w 2023 r. nie została wykorzystana cała koperta finansowa w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt, proponuje się przesunięcie ok. 27,5 mln EUR/rocznie (w 2027 24,4 mln EUR) z tego ekoschematu, tak aby sfinansować nowy ekoschemat.

image
Dopłaty do ugorowania

Ugorowanie będzie ekoschematem w 2024 roku. Jakie STAWKI dopłat do hektara?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 16:11