Ugorowanie będzie ekoschematem w 2024 roku. Jakie STAWKI dopłat do hektara?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty do ugorowania

Ugorowanie będzie ekoschematem w 2024 roku. Jakie STAWKI dopłat do hektara?

08.04.2024., 13:16h
Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że od 2024 roku ugorowanie ziemi będzie dobrowolnym, płatnym ekoschematem o nazwie "Grunty wyłączone z produkcji". Rolnicy nie będą więc zobowiązani do wysiania roślin wiążących azot na 4 proc. gruntów ornych. Jaka będzie stawka dopłaty do ugorowania?

Dopłaty bezpośrednie: brak ugorowania w 2024 roku, ale pod warunkiem

15 marca Komisja Europejska wprowadziła zmiany w Zielonym Ładzie, w tym uproszczenia w normach GAEC. W myśl nowych przepisów, od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych, jeśli w zamian państwo członkowskie ustanowi wymóg ugorowania jako dobrowolny i płatny ekoschemat.

Międzyplon i rośliny wiążące azot zamiast ugorowania w 2024 roku?

Zapytaliśmy więc ministerstwo rolnictwa, czy w 2024 roku będzie ekoschemat z dopłatą do ugorowania, a jeśli nie będzie, to czy wtedy rolnicy będą zobowiązani do wysiania roślin wiążących azot na 4 proc. gruntów ornych. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało nas, że Komisja Europejska wyjaśniła, że w 2024 r. w zakresie zmian dla GAEC 8 będą możliwe do zastosowania następujące trzy opcje:

  1. stosowanie dotychczasowych przepisów z rozporządzenia 2021/2115 (czyli ugorowanie)
  2. skorzystanie z częściowej derogacji - rozporządzenie wykonawcze 2024/587 (międzyplon i rośliny wiążące azot)
  3. usunięcie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4 % gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, ale w zamian wprowadzenie ekoschematu dotyczącego utworzenia obszarów nieprodukcyjnych.

A więc w przypadku, gdy państwo członkowskie zdecyduje się skorzystać z opcji numer 3 w 2024 roku, to musi już w tym roku wdrożyć taki ekoschemat.

Będzie ekoschemat "Grunty wyłączone z produkcji" w 2024 roku. Dopłata: 563 zł/ha

Jak poinformowało nas ministerstwo rolnictwa, minister rolnictwa podjął decyzję o uruchomieniu ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji. Stawka dopłat wyniesie ok. 563 zł/ha.

- Ekoschemat zostanie wdrożony na lata 2024-2027. Płatności będą przyznawane za wyłączenie gruntów ornych z produkcji  - do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi ok. 563 zł/ha, tj. ok. 126,52 euro/ha - wyjaśnia nam ministerstwo. 

Dopłaty do ugorowania: trwają prace nad zmianą przepisów

Resort rolnictwa ocenił, że wdrożenie nowego ekoschematu umożliwi rolnikom dobrowolne przeznaczanie gruntów ornych na grunty wyłączone z produkcji, za co rolnicy będą otrzymywali płatności. Na gruntach wyłączonych z produkcji będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin.

- Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 2021/2115 i rozporządzenie 2021/2116, wdrożenie tego ekoschematu w 2024 r. pozwoli na zniesienie obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych w ramach normy GAEC 8 - podkreśla ministerstwo.

Ministerstwo wyjaśnia nam, że trwają prace nad stosownymi zmianami przepisów w tym zakresie. W zależności od tego, kiedy wejdzie w życie ww. rozporządzenie zmieniające oraz odpowiednie przepisy krajowe wdrażające do porządku prawnego te przepisy, to rolnik, który będzie ubiegać się o płatność w ramach nowego ekoschematu, będzie mógł złożyć wniosek lub złożyć zmianę we wniosku.

image
Protest rolników

Rolnicy zabarykadowali się w ministerstwie. "Ugorowanie, dopłaty do zbóż, tranzyt nie są załatwione"

​Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 04:55