Rząd zmienia płatności dla małych gospodarstw. Dla kogo uproszczona forma?Canva
StoryEditorZmiany w dopłatach bezpośrednich

Rząd zmienia płatności dla małych gospodarstw. Dla kogo uproszczona forma?

17.06.2024., 15:14h
Około 300 tys. rolników może otrzymać płatności dla małych gospodarstw w ramach dopłat bezpośrednich za 2024 r. Żeby tak się stało, rząd właśnie zmienia prawo. Co dokładnie się zmieni i kto z nich skorzysta?

Zmiany w dopłatach bezpośrednich, które mają dotyczyć najmniejszych gospodarstw

Ministerstwo rolnictwa przygotowało nowelizację rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027”.

To kolejny etap wdrażania zmian w dopłatach bezpośrednich tuż po tym jak prezydent podpisał ustawę o zmianach w płatnościach w ramach Planu Strategicznego WPR. Co dokładnie zmieni się tym zakresie? 

Zgodnie z ustawą o Planie Strategicznym WPR uchwaloną w maju została wprowadzona dodatkowa forma dopłat bezpośrednich – płatność dla małych gospodarstw. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie tej płatności w zmienianym rozporządzeniu. Rozporządzenie uwzględnia też zniesienie wymogu w ramach normy GAEC 8 dotyczący obowiązku przeznaczania 4 % gruntów ornych na obszary i obiekty nieprodukcyjne.

Płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku - dla kogo i jakie stawki? 

Zgodnie ze znowelizowaną ostatnio ustawą o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 tzw. płatność dla małych zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności, które musieliby spełnić, gdyby ten uproszczony system nie został wprowadzony.

Rzad zaproponował wysokość stawki dopłat dla małych gospodarstw na poziomie 225 euro/ha, czyli maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo.  Stawka ta przewyższa planowany łączny poziom dwóch najpowszechniej stosowanych dopłat  bezpośrednich, czyli podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, dzięki czemu rozwiązanie to staje się atrakcyjne dla znacznej części małych gospodarstw.

Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, płatności dla małych gospodarstw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeleje na konta ok. 310 tys. rolników.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 18:30