Dopłaty do pszenicy i kukurydzy: ARiMR skraca termin naboru wnioskówCanva
StoryEditorZmiany w dopłatach do zbóż

Zmiana terminu składania wniosków o dopłaty do zbóż. Mniej czasu na "Heńkowe"

04.05.2023., 17:00h
ARiMR skraca termin składania wniosków o dopłaty do zbóż. Do kiedy rolnik może ubiegać się o pieniądze?

Trwa nabór wniosków o dopłaty do pszenicy i kukurydzy sprzedanej między 1 grudnia 2022 roku a 14 kwietnia 2023 roku. Pomoc ta, zwana "Heńkowym", od imienia jej twórcy - byłego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, jest skierowana do rolników, którzy ponieśli straty w związku z kryzysem na rynku zbóż.

ARiMR skraca termin składania wniosków o dopłaty do zbóż

W związku z tym, że nowy minister rolnictwa Robert Telus uruchamia kolejne programy pomocowe dla producentów zbóż, w obecnie trwającym naborze trzeba było wprowadzić kilka zmian zmian.

W sobotę, 29 kwietnia weszło w życie rozporządzenie, które aż o miesiąc skraca termin naboru wniosków. Zgodnie z nim wnioski o dopłaty do pszenicy i kukurydzy będą przyjmowane do 31 maja 2023 r., a nie do 30 czerwca, jak pierwotnie zakładano.

Bez zmian pozostają miejsce i sposób przyjmowania dokumentów. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Zmienia się termin sprzedaży pszenicy i kukurydzy kwalifikujący do dopłat do zbóż

ARiMR wprowadził też inne zmiany w programie dopłat do zbóż. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, sprzedaż zboża ma nastąpić w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. (zamiast 15 grudnia 2022 r. – 31 maja 2023 r., jak było pierwotnie).

W przypadku wnioskodawców, którzy już złożyli wniosek o pomoc, jego uzupełnienia można dokonać poprzez:

 • złożenie kopii faktur jednak w tym przypadku, aby taki dokument został prawidłowo dołączony do już złożonego wniosku należy do takiej faktury załączyć pismo wskazujące do jakiego wniosku powinny one zostać dołączone, lub
 • złożenie kopii faktur przy zaktualizowanym formularzu wniosku zaznaczając w sekcji I Cel złożenia, że jest to zmiana wniosku.

Dotychczas rolnicy złożyli ok. 13,5 tys. wniosków, najwięcej w województwie lubelskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

Jakie są stawki dopłat do zbóż?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha (ma być zmienione na 300 ha - minister Robert Telus obiecał to rolnikom 27 kwietnia 2023 r.)
 • iloczynu stawki pomocy, liczby 1,665 i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z załączonych faktur, i liczby:
  • 5,5 – w przypadku pszenicy,
  • 7 – w przypadku kukurydzy.

Stawki wynoszą:

 • 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 • 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 • 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach pozostałych,
 • 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach pozostałych;

Według przeliczeń resortu rolnictwa dopłaty w ramach tego naboru wyniosą od 150 do 250 zł do tony sprzedanej pszenicy w zależności od województwa.

Co należy dołączyć do wniosku o dopłaty do zbóż?

Do wniosku należy dołączyć też kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Z naszych ustaleń wynika, że ministerstwo rolnictwa uzna producenta rolnego prowadzącego działalność w zakresie produkcji drobiu lub trzody chlewnej za podmiot dokonujący skupu. 

Pozytywne decyzje o przyznaniu pomocy będą doręczane producentowi jedynie na jego wniosek. Natomiast negatywne rozstrzygnięcia będą przesyłane do każdego producenta, któremu odmówiono przyznania pomocy. 

Będą też dopłaty do innych zbóż i rzepaku

Dopłaty do pszenicy i kukurydzy to nie jedyny program pomocowy, jaki ministerstwo rolnictwa kieruje do rolników poszkodowanych przez nadmierny napływ ukraińskiego zboża. 1 czerwca rozpocznie się bowiem nabór wniosków o dopłaty do rzepaku, rzepiku, owsa, jęczmienia, pszenżyta, żyta i mieszanek zbożowych. Termin sprzedaży uprawniający do otrzymania dopłaty to 1 grudnia 2022 roku - 15 czerwca 2023 roku. Będzie też kontynuowane wsparcie dla producentów pszenicy i kukurydzy. Ci, którzy sprzedali ziarno między 15 kwietnia a 15 czerwca też otrzymają dopłaty, i będą one znacznie wyższe niż w obecnie trwającym naborze.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. lipiec 2024 10:12