StoryEditorWiadomości rolnicze

Dopłaty dla pszczelarzy. Na co będą mogli przeznaczyć dotacje?

02.02.2023., 12:02h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 15 marca 2023 roku uruchomi nabór wniosków o wsparcie dla pszczelarstwa.  

Program będzie realizowany ramach Planu Strategicznego WPR opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w zakresie „Interwencji w sektorze pszczelarskim”

Więcje informacji o programie ma zostać udostępnionych przez ARIMR około 15 marca 2023 r. Dofinansowanie ma być przeznaczone dla takich sektorów w pszczelarstwie jak:

  • 1.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
  • 1.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
  • 1.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wnioski na ten cel będzie składać w ARiMR w okresie 01.04 –15.04.2023 r.

MRIRW wciąż nie opracowało wytycznych programu

Niestety, mimo, że czas rozpoczęcia programu jest coraz bliższy, resort rolnictwa nie zatwierdził zarówno wytycznych w ramach Planu Strategicznego WPR, i wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

ARIMR planuje szkolenia dla uczestników programu

Ponadto, Agencja planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów pomocy w późniejszym terminie. Zatem zanim program się rozpocznie, wszelkie organizacje pszczelarskie mogą rozpocząć gromadzić dane potrzebne do złożenia wniosków. Wychodząc naprzeciwko temu, ARiMR udostępniła roboczą tabelę Zestawienie informacji/danych niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim. 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
na podstawie KRIR
fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2023 21:10