StoryEditorWiadomości rolnicze

Dotacje PROW: na co jeszcze będą pieniądze dla rolników?

29.04.2022., 08:04h
Dofinansowanie na stworzenie firmy na wsi, pieniądze na restrukturyzację małego gospodarstwa, dotacje na modernizacji gospodarstw rolnych czy premia dla młodych rolników - to dotacje z PROW o jakie w najbliższym czasie mogą ubiegać się rolnicy. Na jakich warunkach i kiedy można uzyskać wsparcie z ARiMR?

Do 250 tys. złotych dotacji na założenie firmy na wsi. Dla kogo?

Do 31 maja ARiMR przedłużył nabór wniosków na dotacje na założenie firmy na wsi. Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wysokość wsparcia zależy od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy i wynosi: 150 tys. zł (co najmniej 1 miejsce pracy), 200 tys. zł (co najmniej 2) albo 250 tys. zł (co najmniej 3).

Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, powinno znajdować się w miejscowości znajdującej się na terenie:

  • gminy wiejskiej lub 
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

O pomoc mogą wystąpić nie tylko osoby, które zakładają działalność gospodarczą pierwszy raz, ale także ci, którzy ją zlikwidowali albo zawiesili co najmniej 24 miesiące wcześniej.

Warto pamiętać, iż o te pieniądze nie mogą starać się osoby, które wzięły pieniądze z „Premii dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW 2014–2020.

Resort rolnictwa pracuje nad zmianami przepisów dotyczących tego dofinansowania. Chodzi o dokumentowanie osiągniętych przychodów z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w trakcie realizacji biznesplanu oraz ograniczenia zakresu zmian założeń biznes­planu, o które to zmiany beneficjent jest zobowiązany wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody.

Rozważane jest też wprowadzenie możliwości akceptacji zmian założeń biznesplanu dotyczących samochodów osobowych bez konieczności zmiany kwoty wydatku na jego zakup do wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty pomocy. Aczkolwiek ta konkretna zmiana ma dotyczyć jedynie pomocy przyznanej przed 22 stycznia 2022 roku.

Nawet 100 tys. euro rocznie dotacji dla grup producentów rolnych

Od 4 maja do 17 czerwca Agencja będzie przyjmować wnioski na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Ten nabór będzie jeszcze powtórzony w październiku 2022 roku.

W połowie maja ruszy nabór wniosków na dotacje na restrukturyzację małego gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z premii na restrukturyzację małego gospodarstwa będą mogli składać wnioski od 16 maja. Nabór potrwa do 14 lipca. Informujemy rolników, bo takie pojawiały się wątpliwości, iż ten nabór odbywa się jeszcze na starych zasadach, czyli dofinansowanie wyniesie 60 tys. zł. Aczkolwiek w grudniu ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące sankcji finansowych nakładanych w sytuacji niespełnienia przez beneficjenta warunku dotyczącego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zaplanowaną w biznesplanie strukturą produkcji.

Ten warunek zostanie uznany za spełniony również w przypadku, gdy struktura produkcji w okresie docelowym w gospodarstwie będzie różnić się od struktury produkcji określonej w biznesplanie (w opisie docelowej sytuacji gospodarstwa). Zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe jedynie wtedy, gdy elementy biznesplanu nadal pozostają racjonalne i uzasadnione, zaś inwestycje są dopasowane do osiągniętej struktury produkcji i zostanie osiągnięty odpowiedni wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

ARiMR nie odmówi więc wypłaty drugiej raty pomocy, jeżeli zmieniona struktura produkcji w gospodarstwie pozwoli zachować spójność realizowanej operacji, w tym w zakresie inwestycji w środki trwałe, a jednocześnie zostanie osiągnięty wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Coraz mniej czasu na dotacje na modernizację gospodarstw rolnych

Jeszcze tylko do 27 maja można składać wnioski o dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”: produkcja prosiąt oraz nawadnianie. W pierwszej sytuacji wsparcie nie może przekroczyć 900 tys. zł, w drugiej 100 tys. zł.

150 tys. złotych premii dla młodego rolnika

Z kolei do 29 maja ARiMR przyjmuje wnioski o „Premię dla młodych rolników”, która wynosi 150 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Wniosek o płatność pierwszej raty (120 tys. zł) składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy), a drugiej po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę – niezależnie od tego, czy posiadają wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa rolne.

dr Magdalena Szymańska
fot. archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 15:18